Call To Action & Junttan: Käsi kädessä kansainvälisillä markkinoilla

Junttan on Call To Actionin tähän mennessä suurin asiakas liiketoiminnan laajuudella ja liikevaihdolla (47,1 miljoonaa euroa vuonna 2016) mitattuna. Helmi-maaliskuun taitteessa 2018 alkanut yhteistyö käsittää hakukoneoptimoinnin sekä kotisivujen kehityksen.

Hakukoneoptimoinnissa fokus on ulkomaissa. Tärkeimpinä painopisteinä ovat ensi alkuun Pohjois-Amerikka, Itä-Aasia ja Australia.

Junttanin kotisivuja kehitetään nimenomaan asiakkaiden tarpeisiin. Yritykselle on strategisten tavoitteiden kautta syntynyt tarve kertoa toiminnastaan aiempaa avoimemmin ja tarkemmin. Sisältöä tarkastellaan nyt asiakkaan näkökulmasta eli kerrotaan siitä mitä Junttan konkreettisesti tekee.

Timo Jakola, Call To Action:

“Uusiasiakashankinnan tavoitteet asettavat meidän tuotannollemme kovat paineet saada Junttan löytymään Googlesta mahdollisimman hyvin. Junttanilla ymmärretään hakukoneoptimoinnin arvo ja merkitys, ja he ovat valmiita panostamaan löydettävyyteen. Tavoitteena on saada hakukoneoptimoinnista uusi työkalu Junttanin myyntiin ja markkinointiin. He ovat nyt avanneet silmänsä sille, että tähän asti viestintä ei ole ollut oikeassa suhteessa asiakkaiden verkkokäyttäytymiseen.

Kotisivujen viestintätyyli täytyy päättää tarkasti, että pystymme seuraamaan näkyvyyden kehitystä hakukoneissa oikein. Se, mitä sanoja käytämme puhuessamme tuotteista ja niiden hyödyistä on elintärkeää ja ulottuu syvälle yrityksen viestintään. Tyylin täytyy pysyä yhtenäisenä kaikessa kotisivujen tekstisisällössä.

Alkuvaiheessa on siis tärkeää tehdä oikeita ratkaisuja, sillä niillä on lopulta kauaskantoiset vaikutukset. Kaiken kaikkiaan voin sanoa, että yhteistyömme on lähtenyt käyntiin erittäin hyvin”

Kati Niskanen, Junttan Oy:

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä valitessamme paikallisen toimijan tekemään hakukoneoptimointiamme. Yhteistyö on ollut mutkatonta ja joustavaa. Call To Action on aidosti ollut kiinnostunut toiminnastamme sekä sen viestinnällisestä kehittämisestä.”

Tilaa uutiskirje