Call To Actionin ja Kihon yhteistyö jatkuu ja syvenee

Kiho tuottaa IoT-palveluita työajan ja työtehtävien reaaliaikaiseen seuraamiseen. Kihon tuotteiden avulla ohjataan ja raportoidaan kentällä tehtävää työtä. Pilvessä toimivaan järjestelmään kerätään tietoa henkilöistä, paikoista ja ajoneuvoista. Tiedot muuttuvat raporteiksi, palkkalaskelmiksi ja laskuiksi. Kiho tarjoaa alusta loppuun automatisoidut työkalut työprosessin kokonaisvaltaiseen hallintaan.

Call To Actionin ja Kihon yhteistyö otti ensiaskeleensa vuonna 2016. Alkuvaiheessa CTA toteutti Kiholle digitaalista markkinointia suoran mainonnan eli Googlen ja sosiaalisen median mediaostamisen keinoin. Toisin sanoen laitoimme ensin perustukset kuntoon. Osana digitaalisen markkinoinnin aloittamista rakensimme Kiholle verkkoinfrastruktuurin, jonka keskeisenä tavoitteena oli liidien kerääminen. Tätä varten teimme Kiholle markkinoinnin mittariston, jonka avulla pystymme todentamaan mikä markkinoinnissa toimii ja mikä ei.

Alusta lähtien yritysten välinen yhteistyö tähtäsi kuitenkin pitkän aikavälin tuloksiin. Pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi käynnistettiin ensin syksyllä 2017 sisältömarkkinointi, jonka ensimmäisen tuotantokauden aikana Call To Action on tuottanut Kihon palvelujen tuomia hyötyjä esitteleviä laadukkaita sisältöjä.

Onnistuminen pitkällä tähtäyksellä vaatii paitsi realistisen suunnitelman mutta myös kyllin tehokkaat välineet. Call To Actionin näkemys on, että hakukoneoptimointi on keskeinen määrätietoisen myynnin, markkinoinnin ja kasvun väline. Alkuvuodesta 2018 Kihon ja Call To Actionin välillä solmitussa yhteistyösopimuksessa hakukoneoptimointi nähdään tärkeänä välineenä kasvusuunnitelman toteuttamisessa.

ctan ja kihon yhteistyo jatkuu
Kihon tuotteiden avulla ohjataan ja raportoidaan kentällä tehtävää työtä.

Yhteiset kasvuhalut

Kihon kasvu on ollut kiivasta viime vuodet, mikä on näkynyt sekä uusina rekrytointeina että tuotteiden jatkuvana kehittymisenä. Nyt Kihon järjestelmä on 3.0-versiossa. Tuotteiden uudistuminen ja henkilöstön kasvu loivat tarpeen viestiä Kihon kuvioista laajemmin. Sisältömarkkinoinnin ohella CTA on ottanut hoitaakseen myös muut sisällöntuotannon tarpeet. Kiholle toteutettu sisällöntuotantopalvelu sisältää uutisoinnin ajankohtaisista tapahtumista ja muutoksista, kuten nimityksistä ja järjestelmän päivityksistä. Asiakkaamme eli Kihon suunnalta tullut paine laajentaa palveluitamme on samalla mahdollistanut meidän kehittää uuden tuotteen, jota voimme tarjota muillekin asiakkaille.

– Kihon erittäin menestyksekäs viime vuosi kertoo osaltaan myös markkinointitoimenpiteiden onnistumisesta. Call To Actionilla on luonnollisesti halu kasvaa Kihon mukana, sanoo toimitusjohtaja Aki Karkulahti.

Kiholle yhteistyö on tuonut jo nyt haluttuja vaikutuksia. Tulevaisuudessa Call To Actionin palvelut ovat entistäkin tärkeämmässä asemassa, kun Kiho tähyilee tosissaan kansainvälisille markkinoille. Kihon toimitusjohtajan Antti Koposen mukaan markkinointiin laitetut rahat ovat osaltaan vieneet yrityksen toiminnan seuraavalle tasolle.

– CTA:n palvelujen avulla olemme pystyneet huomattavasti parantamaan brändimme tunnettuutta. Olemme saaneet enemmän kauppaa: inbound-leadien määrä on moninkertaistunut viimeisen reilun puolentoista vuoden aikana. Pystymme tekemään perustellumpia päätöksiä markkinoinnin suhteen, sillä nyt voimme tarkasti mitata eri markkinointikanaviin sijoitettujen pääomien tuottoasteen.

Toimitusjohtaja Aki Karkulahti, Call To Action

[email protected]

Toimitusjohtaja Antti Koponen, Kiho
045 120 6704
[email protected]

Tilaa uutiskirje