Kuinka saat lisää asiakkaita hakukoneoptimoinnilla?

Hakukoneoptimointi kannattaa ja tulee nähdä myynnin ja kasvun välineenä. Sen avulla saat lisää asiakkaita pitkässä juoksussa. Kun asiakkaasi hakevat Googlesta tietoa tuotteesta tai palvelusta alueella, jolla yrityksesi toimii, heidän on mahdollista ostaa juuri Sinun palveluitasi, jos löydyt hakutuloksissa ensimmäisiltä sivuilta. Jo pelkästään Suomessa ihmiset tekevät miljoonia Google-hakuja päivässä. Yrityksen kannattaa siis olla siellä missä asiakkaatkin ovat eli Googlen hakutulossivuilla. Jos yritys ei tänä päivänä koe näkyvyyttä hakutuloksissa tärkeänä myynnin ja kasvun kanavana, on se todennäköisesti auttamattomasti kilpailijoitaan jäljessä.

Tässä blogissa käsittelen Googlen maksuttomia eli niin sanottuja orgaanisia hakutuloksia. Google-optimoinnin tukena kannattaa olla myös hakusanamainontaa. Google Adwords -kampanjoista saamme myös hyvää dataa siitä, millaisilla hakusanoilla asiakkaamme klikkaavat maksettuja hakutuloksiamme. Tätä voimme käyttää hyödyksemme kun määrittelemme millaisia hakuja vasten lähdemme sivustoamme optimoimaan.

Kuinka hakukoneoptimointi liittyy yrityksen liiketoimintaan ja sen kasvuun?

Jotta hakukoneoptimoinnista on oikeasti hyötyä liiketoiminnalle ja saamme kerättyä sen avulla lisää asiakkaita, tulee yrityksen määritellä tarkasti sen ostajapersoonat ja porautua ideaalisen asiakkaan mielentilaan, tarpeisiin ja käyttäymiseen verkossa.

tunne asiakkaat ideaaliset asiakkaasi
Ideaalisen asiakkaasi määrittäminen voi tuntua palapeliltä, mutta siihen kannattaa panostaa – myöhemmin se palkitaan. Kun tiedät kenelle verkossa markkinoit, on oikean viestin kohdentaminen helpompaa.

Tunne asiakkaasi

Ostajapersoonien määrittämisen jälkeen voimme aloittaa rakentaa listaa todennäköisistä tarpeista ja haluista, joihin ideaaliset asiakkaamme hakevat vastausta verkosta. Voimme lähteä liikenteeseen toimialasi yleisemmistä hauista ja tarkentaa hakuja hyvinkin spesifisiin hakuihin, jos näemme että liiketoiminnan kannalta on tärkeää vastata juuri näihin tarkasti rajattuihin ongelmiin.

Esimerkki: Asiakkaan tarpeen ja hakukäyttäymisen määrittäminen ja peilaaminen hakutuloksiin

Oletetaan, että meillä on italialainen ravintola, joka sijaitsee Helsingin Kluuvissa. Esimerkkinä yleisestä hausta voisi olla “ravintola helsinki.” Esimerkkinä tarkemmasta hausta taas voisi olla “italialainen ravintola kluuvi”.

Liiketoiminnallemme voi olla tärkeää löytyä yleisellä haulla “ravintola helsinki”. Toisaalta tämä on hyvin yleinen haku, eikä sijoittautuminen hakutuloksissa tällä hakusanalla välttämättä tuo meille lisää asiakkaita. Voihan olla, että kyseinen asiakas ei välitä italialaisesta ruoasta vaan haluaakin syödä meksikolaista ruokaa. Tässä tapauksessa sijoittautumisemme on tavallaan turha. Mutta yleisellä tasolla se on täysin paikkaansa puolustava, koska olemmehan ravintola ja sijaitsemme Helsingissä.

Jos tarkastelemme tarkempaa hakua “italialainen ravintola kluuvi”, näemme heti, että kyseisellä haulla Googlesta tietoa hakeva asiakkaamme on jo päättänyt mitä hän haluaa ja miltä alueelta. Voi olla, että hän asuu lähellä tätä sijaintia tai on menossa viettämään sinne iltaa kaveriporukalla. Lisäksi olemme varmoja siitä, että jossain mielessä hän on kiinnostunut ja valmis ostamaan italialaista ruokaa. Tässä tarkemmassa hakuesimerkissä asiakkaamme on jo pitkällä ostoprosessissaan. Jos hakutuloksesi löytyy Googlesta ja on tarpeeksi houkutteleva, että saat asiakkaan tulemaan kotisivuillesi tai soittamaan Googlen yrityskortista suoraan ravintolaasi ja varaamaan pöydän, olet juuri saanut lisää myyntiä Googlesta. Onnittelut!

Nyt täytä ja ylitä hänen odotuksensa tarjoamalla parasta italialaista ruokaa alueella – olet saanut asiakkaan joka palaa ravintolaan uudestaan ja uudestaan.

määrittele myynnin potentiaali asiakkaiden määrä alueella
Potentiaalisen asiakasvolyymin kartoittaminen tehostaa hakukoneoptimointiin kohdistettujen resurssien käyttöä. Optimointia kannattaa kohdistaa sellaisiin hakuihin, joita asiakkaat tekevät runsaasti.

Tiedä myynnin potentiaali

Tässäkö kaikki? Keksimme vain hakulauseita ja kotisivumme tulevat näkyviin hakutuloksissa ja kauppa käy ja lisää asiakkaita tulee ovista ja ikkunoista?

Homma ei ole aivan näin yksinkertainen. Lisätään yhtälöön pari muuttujaa lisää: potentiaalisten asiakkaiden määrä ja kilpailijamme verkossa. Käsitellään ensimmäiseksi potentiaalisen myynnin määrä.

Suomi on pieni maa ja suomalaisia vähän. Kuitenkin Suomessa tehdään suunnaton määrä hakuja kuukausittain. Suuri osa hauista on yleisiä, jokapäiväiseen arkeen liittyviä tiedonhakuja. Osa niistä on tärkeitä meidän liiketoiminnallemme. Esimerkkitapauksessamme italialaisesta ravintolasta meidän kannattaakin siis kartoittaa, mitkä niistä hauista, joita olemme olettaneet asiakkaidemme tekevän, ovat hakuvolyymeiltaan eli hakumääriltään kuukausitasolla liiketoiminnallemme tärkeitä. Samalla voimme hieman laajentaa käsitystämme siitä, mitä asiakkaamme oikeasti hakevat meidän palveluidemme ympäriltä. Googlen työkalut kertovat paitsi tämän mutta saamme myös tietoa siitä, kuinka asiakkaamme löytävät Googlesta juuri meidän sivumme. Tämän vuoksi on tärkeää, että otamme käyttöön Googlen tarjoamat ilmaiset työkalut verkkonäkyvyyden parantamiseksi ja rakennamme mittarit seuraamiseen.

Esimerkkinä haut kuvitteellisen ravintolamme liiketoiminnan ympäriltä ja niiden hakumäärät kuukausittain.

Google-haku Hakujen määrä
keskim. kuukaudessa
Kilpailu haulle
ravintolat helsinki 10K – 100K Keskisuuri
ravintolat helsingin keskusta 100 – 1K Keskivaikea
ravintola kluuvi 100 – 1K Vähäinen
italialainen ravintola helsinki 1K – 10K Vähäinen
italialainen ravintola helsingin keskusta 10 – 100 Keskisuuri

Taulukosta näemme, että potentiaalisesti tavoittelemme suurta määrää asiakkaita verkosta kuukausittain. Näemme myös kullekin haulle Googlen arvion siitä, kuinka kilpailtu kyseinen haku on. Aika paljon myynnin potentiaalia, josta varmasti haluamme itsellemme mahdollisimman paljon lisää asiakkaita. Taulukon tiedot on saatu Googlen Avainsanatyökalusta (Keyword planner).

Toimialasta ja hausta riippuen Googlen hakutulosten ensimmäinen sija voi tuoda jopa 30% kaikesta liikenteestä kyseisen hakutuloksen verkkosivulle. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos tiettyä hakua tehdään kuukausittain keskimäärin 1000 kpl, ensimmäinen hakutulos voi saada tästä 300 kpl asiakaskäyntiä kotisivuillamme. Jos esimerkiksi keskimäärin 10% kotisivuillamme käyneistä asiakkaista ostaa palveluitamme, olemme saaneet 30 asiakasta Googlesta. Jos asiakkaan keskiostos on vaikkapa 35 euroa, hakukoneoptimoinnilla saavuttamamme ensimmäinen sijoitus Googlessa tuo meille keskimäärin 30 x 35 euroa = 1050 euroa kuukausittain.

Asiakkaiden haut rahaksi kaavan muodossa:
1000 hakua / kk → 300 asiakkaan käyntiä kotisivuilla → 30 asiakasta → 1050 euroa /kk.

Ja tämä on vain yhdelle tietylle haulle. Entä jos kartoitamme lisää ja löydämme 10 muuta asiakkaidemme hakua, joilla voimme saada saman määrän asiakkaita? Miltä kuulostaisi 300 uutta asiakasta ja keskimäärin 10 500 euroa kuukausittain Googlesta?

Koska Suomi on pieni maa ja ihmisten tekemät haut jakautuvat laajasti eri tarpeisiin ja toimialoille, voi sinun yrityksellesi sopiva hakuvolyymi olla pienikin. Kannattaakin miettiä, montako potentiaalista asiakasta tarvitaan kotisivuille, jotta se tuo halutun määrän lisämyyntiä. Euron tuotteita myyvällä verkkokaupalla määrä on varmasti eri kuin 5 000 euron asiantuntijapalvelua tarjoavalla konsulttifirmalla.

Edellä esitellyt määrät ovat todellisuudessa tietenkin vain arvioita ja suuntaviivoja. Sama asiakas voi tehdä useita eri hakuja eri laitteilla eri aikoina. Esimerkki kuitenkin avannee ajatusta siitä, kuinka voimme oikeasti tuottaa yritykselle lisää myyntiä Googlesta hakukoneoptimoinnilla.

kilpailun kartoitus kilpailutilanne ja kilpailijat
Kilpailijoiden kartoittaminen ja heidän verkkonäkyvyyden määrittäminen antaa työkaluja hakukoneoptimointiin.
Näin saamme potentiaalisia lähestymiskulmia, joilla pääsemme kipuamaan Googlessa kilpailijoidemme edelle.

Kartoita kilpailutilanne

Asiakkaan hakujen arvailu ja arvauksien määrällinen todentaminen eivät vielä yksinään riitä takaamaan liiketoiminnan kasvua Googlen hakutuloksien kautta. Meidän kannattaa tarkastella kuinka paljon kyseisellä haulla on kilpailua hakutuloksissa. Jos kilpailu on kovaa ja tuloksia haulle löytyy runsaasti, on se merkki siitä, että meidän kannattaa miettiä muita hakuja, joita vasten lähdemme optimoimaan kotisivujamme.

Ensimmäisen hakutulossivun ja tulosten läpikäynti kertoo nopeasti, millaisia sivustoja vastaan kilpailemme ja onko järkevää yrittää päästä näiden sivustojen yläpuolelle tuloksissa. Yleisesti ottaen isot, luotettavat ja yleisesti paljon käytetyt sivustot ovat hankalampia ohittaa. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi Wikipedia tai Booking.com. Toki poikkeuksiakin on. Kannattaa myös kiinnittää huomiota siihen, moniko todellinen liiketoiminnamme kanssa kilpaileva yritys menee edellemme hakutuloksissa. Yrityksen rajalliset resurssit kuitenkin kannattaa ensimmäiseksi kohdistaa niihin markkinointiponnisteluihin, jotka tuovat suhteellisesti parhaan tuoton. Tuulimyllyjä vastaan voi taistella sitten kun kaikki muu on jo saavutettu.

Kun olemme kartoittaneet millaiset sivustot ja artikkelit majailevat ensimmäisellä tulossivulla, voimme kohdentaa omaa sisällöntuotantoamme vastaamaan paremmin asiakkaan hakuun kuin kilpailijamme. Jos haku on kysymysmuotoinen, voimme oikeanlaisella sisällöllä saavuttaa jopa hakutulossijan nolla, eli Googlen suositellun katkelman (featured snippet). Kun sisältö kotisivuillasi vastaa Googlen mielestä tarpeeksi hyvin käyttäjän hakuun, näkyy vastaus suoraan jo hakutuloksissa. Tuloksesi hakuun ei välttämättä tarvitse edes olla ensimmäisellä tulossivulla, jotta se voi saavuttaa tämän sijan. Tämä saattaa paikoin vähentää liikennettä kotisivuillesi, mutta se antaa yrityksellesi vahvemman aseman hakutuloksissa ja luo uskottavuutta brändisi ympärille.

mitä kaikkea tarvitaan hakukoneoptimointiin kuinka aloittaa seo
Googlen hakutuloksissa myyt kotisivujesi sisältöjä. Jos saat vakuutettua asiakkaasi klikkaamaan sinun tulostasi, tuotteesi on jo asiakkaasi kädessä. Optimointi saa sivusi paremmille ”hyllypaikoille” ja tuo lisää myyntiä.

Hakukoneoptimointi myynnin työvälineeksi – mitä siis tarvitaan?

Jotta liiketoimintaa tukevassa ja kasvattavassa hakukoneoptimoinnissa päästään liikkeelle oikein askelin tarvitsemme seuraavat asiat:

Ostajapersoonat eli ideaalisten asiakkaidemme määrittely
Kenelle pyrimme tarjoamaan kotisivujemme sisältöjä? Mitä asiakkaamme oikein haluavat? Mitä hyötyjä palvelumme tarjoavat asiakkaillemme? Minkä asiakkaan ongelman ratkaisemme?

Tärkeiden Google-hakujen määrittely
Yleisten ja tarkkojen hakujen määrittely. Mitkä yleiset haut ovat meille tärkeitä ja mitkä niin laajoja, ettei meidän kannata tuhlata niihin resurssejamme? Mitkä haut ovat juuri meidän palveluihin tai tuotteisiimme sopivia? Millä alueella hakuja tehdään ja millä alueella itse toimimme?

Potentiaalisten asiakkaidemme hakumäärien kartoitus
Mitkä haut ovat määriltään suurempia kuin toiset? Mikä on liiketoimintaamme peilaten järkevä määrä kuukaudessa tietylle haulle? Kuinka paljon tarvitsemme liikennettä, jotta se tuo meille tarvittavan määrän liidejä tai myyntiä?

Kilpailutilanteen kartoitus
Mitkä sivustot menevät meidän kotisivujemme ohi hakutuloksissa? Onko ykkössijoilla vahvoja ja tunnettuja sivustoja? Kuinka paljon Google ylipäätään antaa tuloksia kyseiselle haulle? Montako liiketoiminnastamme kilpailevaa kilpailijaa on tuloksissa meidän edellämme?

Näillä perusstepeillä pääsemme liikenteeseen tuloksellisessa hakukoneoptimoinnissa. Kuten näemme, tässäkin myynnin työkalussa on muustakin markkinoinnista ja myynnistä tutut elementit; tunne asiakkaasi, tunne kilpailijasi ja tunne omat tuotteesi.

Mitä seuraavaksi?

Seuraava askel on käydä läpi oman yrityksesi kotisivut ja tutkia, löytyykö sieltä sisältöjä, jotka voisivat liittyä liiketoiminnallesi tärkeisiin hakuihin. Testaa googlaamalla, ja todenna minne sijoittaudut kilpailijoihisi verrattuna.

P.S. Oletko saanut hakukoneoptimoinnilla ja/tai asiakkaan oletettuihin hakuihin liittyvällä sisällöntuotannolla hyviä tuloksia? Olisi kiva kuulla tarinoita onnistumisista ja myös epäonnistumisia.

Tarvitseeko yrityksesi apua hakukoneoptimoinnissa? Voit laittaa minulle viestiä sähköpostitse, LinkedInissä. Voit myös soittaa minulle, mutta jos en pysty siinä hetkessä vastaamaan, laita minulle viesti WhatsAppissa.

Tilaa uutiskirje