Miksi Facebook-mainoksesi hylätään?

Jos hyödynnät Metan (ent. Facebook) mainospaikkoja esimerkiksi liikenteen, liidien tai näkyvyyden ostamiseen, olet saattanut joutua painimaan hylättyjen mainosten kanssa. Kaikilla mainosalustoilla on omat käytäntönsä, joita mainostajien tulee noudattaa. Alustojen omat tarkistusjärjestelmät varmistavat, että mainoksen sisältö ei riko näitä määriteltyjä käytäntöjä.

Mainoksista tarkistetaan sekä mainospaikassa näkyvä sisältö että sivu, jonne mainoksesta ohjataan. Jos tarkastusjärjestelmä tulkitsee mainoksen olevan käytäntöjen vastainen, mainos hylätään eikä sen näyttämistä aloiteta. Aika ajoin hylkäyksiä tapahtuu virheellisesti.

Tässä blogissamme kerromme yleisimpiä syitä siihen, miksi mainoksesi hylätään Facebookissa ja kuinka korjaat ongelman. Samat lainalaisuudet pätevät luonnollisesti myös Metan omistamassa Instagramissa.

Mainosten hylkäysten syyt

1. Teet poliittista mainontaa

Politiikka, vaalit ja yhteiskunnalliset asiakysymykset ovat kiellettyä, jos mainonnassa ei ilmoiteta, kuka on vastuussa mainoksen sisällöstä ja rahoituksesta. Tällä pyritään lisäämään poliittisen mainonnan läpinäkyvyyttä.

Poliittista mainontaa varten Facebookilta tulee hakea valtuutus, jossa mainoksen tekijä varmentaa henkilöllisyytensä ja kertoo tarvittavat lisätiedot mainostavasta tahosta. Saatu valtuutus merkitään mainoksiin “Maksajana”-ilmoitus, eli kerrotaan kuka tai mikä yritys mainoksen on rahoittanut.

2. Puhut ilmastonmuutoksesta ja hiilineutraaliudesta

Ilmastonmuutos ja kaikki siihen viittaava mainonta tulkitaan Facebookissa yhteiskunnallisesti merkittäväksi aiheeksi. Näihin liittyviä mainoksia varten täytyy myös hakea yllämainittu valtuutus.

Esimerkiksi verkkokauppa, joka haluaa tuoda esiin vastuullisuuttaan ja kertoo mainoksessaan kompensoivansa tuotteiden toimituksesta syntyvät päästöt, tulee todennäköisesti törmäämään mainosten hylkäykseen.

3. Mainostat tupakkaa tai siihen verrattavissa olevia tuotteita

Tupakka, sähkötupakka ja niihin liittyvät tarvikkeet ovat Facebookin kieltolistalla. Itsehoitolääkkeet, kuten nikotiinipurukumit, ovat kuitenkin sallittuja.

4. Mainoksesi viittaa yleisön henkilökohtaisiin ominaisuuksiin

Facebook-mainonta ei saa olla ketään ihmisryhmää syrjivää, ja mainos ei saa vihjailla henkilökohtaisista ominaisuuksista, kuten etnisestä taustasta, iästä, uskonnosta, sukupuoli-identiteetistä tai terveydentilasta. Esimerkiksi terveystuotteita mainostavan yrityksen tulee kiinnittää huomiota viesteihinsä.

Kiellettyä: “Kärsitkö korkeasta verenpaineesta?”

Sallittua: “Verenpainemittarilla verenpaineen seuranta kotioloissa hoituu helposti.”

5. Mainoksessasi esiintyy alastomuutta

Alastomuus ja seksuaalisesti vihjaileva sisältö tulkitaan olevan aikuisille tarkoitettua sisältöä, jota on kiellettyä mainostaa Facebookissa. Alastomuudeksi tulkitaan joskus virheellisesti myös kuvat, joissa ihminen esiintyy esimerkiksi uimapuvussa.

6. Mainoksesi tulkitaan mainostavan pikavippejä tai muuta äkkirikastumista

Pikalainat ja muut lyhytaikaiset lainat eivät ole sallittuja aiheita Facebookin mainonnassa.

“Tienaa taskurahaa – Tule meille töihin” -tyylinen lause voidaan tulkita äkkirikastumiseksi. Vaikka tällä mainoksella ei promota pikalainoja, käytetään siinä sellaista viestintää, joka antaa mielikuvan nopeasta rahanhankinnasta.

7. Mainostat majoituspalveluita, asuntoilmoitusta, kotivakuutusta tai asuntolainaa

Mainokset, jotka liittyvät asuntojen ja kiinteistöjen myymiseen, kotivakuutukseen tai asuntolainaan tulee merkitä erityisellä mainosluokalla. Ilman merkintää mainokset hylätään. Käytännön tarkoituksena on suojata Facebookin käyttäjiä laittomalta syrjinnältä.

Erityisen mainosluokan valinta rajaa tiettyjä kohdentamismahdollisuuksia kuten ikä ja sukupuoli. Myös majoituspalveluita mainostavat sisällöt voidaan tämän säännön perusteella hylätä, vaikka tätä ei Facebookin omissa käytännöissä mainitakaan.

8. Mainostat työpaikkaa

Myös rekryilmoitusten mainostaminen ilman “Työllisyys”-erityismainosluokkamerkintää on kiellettyä. Tähän pätee samat syyt kuin asuntomainontaan, eli kohdentamismahdollisuuksia rajoittamalla pyritään ehkäisemään syrjintää työnhaussa.

Meta on viime aikoina kiristänyt huomattavasti rekrymainosten seulontaa ja hylkää mainokset heti, jos erityistä mainosluokkaa ei ole kampanjassa merkitty.

Täältä löydät kokonaisen listauksen kielletyistä ja rajoitetuista sisällöstä Facebookin mainoksissa.

Näin saat mainoksesi toimimaan

1. Merkitse erityinen mainosluokka

Yllämainitut politiikan, asuntojen ja työllisyyden mainontaan liittyvät sisällöt tulee merkitä sopivalla erityinen mainosluokka-merkillä. Muista siis valita tämä kampanjan asetuksissa ja mainoksesi toimii varmasti.

2. Kiinnitä huomiota sanavalintoihin

Facebookin tarkistusjärjestelmä tarttuu kiinni tiettyihin sanoihin ja tekee tulkinnan mainoksen sisällöstä sen perusteella. Tästä johtuen useat mainokset hylätään väärin perustein.

Mainossisältöä luodessa on hyvä miettiä, onko sanavalinnat sellaisia, joihin “tarkistusbotit” nappaavat kiinni:

“Tienaa rahaa” → Pikavippi
“Hiilineutraali” → Yhteiskunnallinen asiakysymys
“Asuntoja keskustassa” Asunnot

3. Ohjaa mainonta eri sivulle

Joskus tarkistusjärjestelmä hylkää mainokset verkkosivun sisällön perusteella. Jos hylkäys on mielestäsi perusteeton ja mainos ei toimi uudelleentarkistuspyynnöstä huolimatta, kokeile ohjata mainoksesta toiselle sivulle.

Esimerkiksi Call To Actionin järjestämä bisnestapahtuma #Synty on tulkittu Facebookin toimesta mainostavan deittisovellusta verkkosivun sisällön perusteella <3

4. Pyydä uudelleentarkistusta

Kun Facebook-mainoksesi hylätään, näet ilmoituksen mainosten hallinta -työkalussa. Ilmoituksesta löydät myös uudelleentarkistuspyynnön. Pyydä mainoksellesi uudelleentarkistusta, jos mainos ei mielestäsi riko kerrottua sääntöä.

Facebookilta löytyy myös tuki chat, jossa pääset keskustelemaan ihmisen kanssa ja mainoksesi voidaan ottaa uudelleentarkasteluun manuaalisesti. Tuen chat-palvelu on saatavilla aktiivisille mainostajille.

5. Korjaa mainoksesi

Jos hylkäys on mielestäsi aiheellinen, korjaa sääntöjä rikkovat sisällöt ja julkaise mainos uudelleen.

Haluatko käyttää aikasi muuhun kuin hylättyjen mainosten selvittämiseen? Markkinoinnin kumppanina teemme sen puolestasi. Ota yhteyttä myyntijohtajaamme Samiin, niin keskustellaan lisää mainonnan tarpeistanne.

Sami Lappi
Myyntijohtaja
0400 219 735
[email protected]

Tilaa uutiskirje