Markkinointi pirstaloituu, tavoitteiden määrittelyyn liittyvän osaamisen tarve kasvaa

Markkinoinnin tavoitteiden ja avaintulosten merkitys korostuu yhä enemmän markkinoinnin pirstaloituessa ja toimenpide- ja kanavavalikoiman kasvaessa. Yrityksen strategian pohjalta tehdyt markkinoinnin tavoitteet ja avaintulokset ovatkin äärimmäisen tärkeitä päätettäessä, mitkä kanavat, sisällöt ja budjetit soveltuvat parhaiten yrityksen menestymisen varmistamiseen.

Käytännössä suuri osa yrityksistä suorittaa kuitenkin vuosittain satoja markkinoinnin toimenpiteitä tietämättä todella koskaan, onnistuttiinko asetetut tavoitteet saavuttamaan. Tällä on suora merkitys myös markkinoinnin ammattilaisten työnkuvaan ja itsetuntoon; olisi kiva tietää, milloin onnistumme, jotta voisimme tuntea ammattiylpeyttä ja juhlia onnistumisia, unohtamatta tietenkään peiliin katsomista, jos sille on paikka ja tarve.

Aseta tavoitteet ennen markkinointisuunnitelmaa

Markkinoinnin tavoitteiden asettaminen on ensimmäinen askel onnistuneen markkinoinnin suunnittelussa. Tavoitteet antavat suunnan ja luovat fokuksen markkinoinnin tekemiselle ja auttavat arvioimaan sen tehokkuutta pidemmällä aikavälillä, joka on yleensä 3–4 kuukautta riippuen yrityksestä ja sen toimintatavoista.

Tavoitteiden tulee olla selkeitä, mitattavia ja realistisia. Sopiva kurkottaminen ei haittaa, mikäli se motivoi. Tavoitteet voivat sisältää esimerkiksi myynnin kasvattamisen, rekrytoinnin tehostamisen, brändin tunnettuuden lisäämisen, asiakasuskollisuuden vahvistamisen tai vaikkapa uusien asiakkaiden hankinnan. Parasta oikeaoppisessa tavoitteiden asettamisessa on, että strategian eri osa-alueille asetetaan kullekin omat markkinointitavoitteet, jotta vältymme sellaiselta kaikki vaikuttaa kaikkeen -tilanteelta, jossa kukaan ei tiedä mitä tapahtuu.

Avaintulokset kertovat onnistumisista

Avaintulokset ovat tärkeitä, koska ne ovat tavoitteiden saavuttamisen numeerisia mittareita. Oikeaoppiset avaintulokset kertovat suoraan onnistumisista, eivätkä yksittäiset markkinoinnin toimenpiteet valtaa liikaa palstatilaa. Niiden avulla voidaan seurata ja arvioida, onko tavoitteiden saavuttaminen mahdollista ja onnistuuko markkinointi tässä. Avaintulokset voivat sisältää esimerkiksi myynnin määrän, brändin tunnettuuden prosentuaalisen kasvun, asiakaspalautteen määrän tai verkkosivun vierailujen määrän.

Markkinointisuunnitelman laatiminen

Yrityksen strategian ja tavoitteiden pohjalta tehty markkinointisuunnitelma on tärkeä työkalu, sillä se linjaa parhaimmillaan käytetyt kanavat, sisällöt sekä budjetit. Se auttaa varmistamaan, että markkinointibudjetin käyttö on tehokasta ja tavoitteiden saavuttamista tukevaa. Markkinointisuunnitelman ja seurannan tulee olla jatkuvaa, sillä markkinat ja asiakkaat muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti.

Markkinointibudjetin laatiminen

Yleisellä tasolla yrityksen markkinoinnin tavanomaisena budjettina pidetään 5 % liikevaihdosta, mutta valitettavasti Suomessa jäädään yleensä tämän alle. Kasvuhakuisen yrityksen markkinointibudjettina taas pidetään noin 10 %:n tasoa. Markkinointibudjettia laatiessa budjetoi esimerkiksi näin:

  1. Markkinointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet – mitä tiedämme varmasti tekevämme
  2. Ad hoc -toimenpiteet – näitä tulee aina, joten huomioi myös budjetissa
  3. Uudet ideat – varmista, että budjetissa on tilaa myös uusille avauksille, jos sellaisia halutaan

Budjetoi omien tavoitteiden ja markkinointisuunnitelman mukaan, mutta 70 % – 10 % – 20 % toimii usein.

Markkinointikumppanien hyödyntäminen

Moni yritys hyödyntää arjessa markkinointikumppania, jotta strategian vaatimat markkinoinnin toimenpiteet todella tapahtuisivat. Yleensä kumppanilta kaivataan ajantasaista osaamista, uusia ideoita sekä kyvykkyyttä toimia luontevasti arjen askareiden lomassa. Sellainen kumppani joustaa, mutta taitaa sopivan jämäkästi myös perseelle potkimisen.

Kuinka siis toimia markkinointikumppanin kanssa?

  1. Toimita kirjallinen tai suullinen strategia
  2. Anna aikaa perehtyä teihin, toimialaan, kilpailijoihin ja taustamateriaaliin
  3. Asettakaa yhdessä tavoitteet ja avaintulokset
  4. Tuottakaa yhdessä markkinointisuunnitelma
  5. Sopikaa tarkasteluvälit ja tarvittavat palaverit ja raportit
  6. Toteuttakaa suunnitelman mukaisia toimenpiteitä ja arvioikaa jatkuvasti tavoitteiden ja avaintulosten saavuttamista
  7. Nauttikaa tuloksista ja yhteisestä tekemisestä

Huikkaa hep!

Jos tarvitset apua tavoitteiden asettamisessa, Aki auttaa mielellään.
Jos tarvitset markkinointikumppania, meidän koko tiimi on palveluksessasi.

Tavoitteet kuntoon ja menoksi!

-Aki

Tilaa uutiskirje