Jos rahaa pitää tuhlata, tuhlaa se digi­markkinointiin

Digitaalinen markkinointi on analytiikan ja mittaamismahdollisuuksien osalta ylivertainen markkinointikeino verrattuna printtimediaan tai TV-mainontaan. Perinteisten medioiden kautta markkinoiminen on nimittäin aina enemmän tai vähemmän hakuammuntaa.

TV-mainontaa ja printtimediaa käyttävän yrityksen on vaikea mitata tarkasti, ovatko viivan alle jäävät eurot seurausta näistä markkinointitoimenpiteistä. Vielä vaikeampi on sanoa, onko myynti lisääntynyt jonkin tietyn TV-spotin tai tietyn printtimainoksen takia. Lopuksi voi olla lähes mahdotonta arvioida, minkä yksittäisen lehden, tv-kanavan tai katukyltin nähnyt henkilö toimii haluamallasi tavalla.

Opitko kampanjoistasi?

Markkinointi on tietenkin suuri ja monitahoinen kokonaisuus, eikä kampanjoiden tehokkuuden mittaaminen ole aina niin suoraviivaista kuin mitä edellä esitettiin. Oleellista on kuitenkin oppia kampanjoista ja pyrkiä koko ajan parempaan markkinointiin. Yksi perinteisen mainonnan suurimmista heikkouksista onkin oppimisen kallis hinta ja hitaus.

Mennään esimerkin kautta:

Käytät kuukauden mittaiseen tiettyyn maakuntaan kohdistettuun TV-spottiin 10 000 €. Saat tulokset kahden kuukauden kuluttua, mutta tulkitessasi viivan alla tapahtuneita muutoksia et voi olla varma, ovatko ne seurausta mainoksesta.

Taas kuluu kuukausi. Nyt olet tehnyt johtopäätökset tuloksista ja tuotat uuden TV-spotin. Sykli alkaa alusta. TV-mainonnan tuloksista oppimiseen (esimerkiksi kohdeyleisö ja sen reagointi mainontaan) kuluu tuhottoman paljon aikaa ja rahaa. Tuloksia ei myöskään välttämättä saada reaaliajassa eikä kampanjoiden optimointi lennosta ole mahdollista.

Digitaalisen markkinoinnin edut ovat reaaliaikaisesti saatu data kampanjoista, mahdollisuus reagoida tuloksiin välittömästi, sekä budjettien ja kohderyhmän säätäminen lennosta. Oppiminen on tällöin edullista ja nopeaa. Esimerkiksi käyttämällä kuukaudessa 500 € Facebook-markkinointiin voit jo ensimmäisen kahden viikon jälkeen tarkastella kampanjoiden tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä sen suhteen, mikä toimii parhaiten. Mikä parasta, Facebook tekee tätä myös puolestasi automaattisesti. Facebook oppii kampanjoistasi ja näyttää parhaiten toimivat mainokset, jos käytössä on useita eri mainoksia.

Voit nyt kahden viikon jälkeen optimoida kampanjoitasi opitun perusteella ja sykli alkaa alusta. Esimerkin TV-mainonnalle tyypillisen kahden kuukauden jakson sisään ehdit siis pyörittää Facebookissa saman syklin läpi jopa neljästi. Opit siis nopeammin ja edullisemmin. Mainontaa kannattaa alkaa skaalata vasta, kun tiedät jo olevasi oikeilla jäljillä viestin, kohdentamisen ja visuaalisen materiaalin suhteen. Tätä kautta voimme säästää mainoseuroja alussa ja skaalata budjettia suuremmaksi sitten kun olemme hioneet mainonnan varmasti toimivaksi.

oppimisen keha perinteisessa ja digimarkkinoinnissa
Digitaalisessa markkinoinnissa oppiminen on nopeaa ja edullista. Esimerkiksi kohderyhmää voidaan muokata kesken kampanjan kun taas perinteisessä mainoksessa tulosten saamisessa kestää kuukausia eikä mainosta voida kehittää välissä.

Mahdollista oppiminen mittareilla

Kaikilla markkinointikampanjoilla on hyvä olla selkeät tavoitteet riippumatta siitä, onko kyseessä TV-, printti- vai digikampanja. Digitaaliselle markkinoinnille on kuitenkin kiistatta helpointa rakentaa tarkat mittarit. Varmista, että saat eri mainosalustojen konversionseurantatyökalujen avulla talteen kaiken mahdollisen datan markkinoinnistasi. Tutki mainosalustojen työkaluja ja asenna ne nettisivustollesi.

Google Analytics on hyvä alusta mittareiden rakentamiselle. Analyticsin liittäminen nettisivuille mahdollistaa perustason käyttäjien seurannan nettisivujen sisällä. URL-parametrien asettamisen avulla voidaan seurata erilaisten digitaalisen markkinoinnin mainoskampanjoiden tuloksia. Analyticsin konversiotapahtumien rakentamisella voimme määrittää arvoja eri tapahtumille. Seurattavia tapahtumia voivat olla esimerkiksi ostot, uutiskirjetilaukset, ostoskoriin lisäämiset ja tarjouspyyntöjen lähetykset.

Sitä saat mitä mittaat. Tärkeintä on jatkuvasti oppia kohderyhmästäsi ja optimoida markkinointia, jotta siihen käytetty raha ei valu tyhjiin. Rakentamalla markkinoinnille mittariston luot edellytykset oppimiselle. Ota yhteyttä ja otetaan yhdessä mittaristot ja asiakkaat haltuun.

Tilaa uutiskirje