Leadoon kaltaisten teknologioiden hyödyntäminen markkinoinnissa

Puhutaanpa vähän kotisivuista, markkinoinnista sekä siitä, millaisilla tavoilla sitä kuuluisaa konversiota saadaan. Tänään sivutaan myös sitä, mitkä asiat ovat isossa kuvassa sellaisia, joilla tätä tavoitetta voidaan edistää. Sisältö on pitkään ollut kuningas, ja digitaalinen markkinointi on tämän kuninkaan uskollinen adjutantti. Merkittävään rooliin tässä monarkiassa on viime vuosina nousseet erilaiset markkinointiteknologiat, kuten Leadoo.

Mitä varten sinulla on verkkosivut?

Tämä on perustason kysymys silloin, kun digitaalista markkinointia lähdetään suunnittelemaan. Lähtökohtaisesti yrityksen kotisivuilla on yksi funktio: kasvattaa liiketoimintaa. Tämä jakautuu käytännössä kahteen osaan: saada lisää kauppaa tai houkutella oikeita osaajia. Tarpeiden pohjalta yritykselle on rakennettu kotisivut, jotka ohjaavat sivustolla vierailevaa tekemään yrityksen tavoittelemia asioita.

Kotisivut ovat olleet – ja ovat edelleen – merkittävässä roolissa yritysten digitaalisessa markkinoinnissa. Jatkuvasti muuttuvien ja kehittyvien markkinoinnin säännösten ja kanavien myllerryksessä kotisivut ovat varmuudella se osa kokonaisuutta, jota voimme parhaiten hallita. Mainonnan “säännöt” tai uudet alustat eivät vaikuta kotisivuihin. On olemassa lukemattomia sivustoja, jotka täyttävät tämän funktion.

On myös valitettavan monia sivustoja, joissa tämä ei täyty.

Moni kakku päältä kaunis

Kotisivuilla pyritään siis saamaan konversiota, eli ennalta määriteltyjä, mitattavia toimenpiteitä. Tämä voi olla yhteydenottolomakkeen lähetys, oppaan lataaminen, ostos verkkokaupasta tai vaikkapa keskustelu chatbotin kanssa. Sellaiset kotisivut epäonnistuvat, jotka eivät täytä tätä funktiotaan. Sivut voivat esimerkiksi olla todella tyylikkäät, mutta sisältö ei ohjaa sivuvierailijaa lainkaan kohti konversiota.

Tässä vaiheessa on hyvä todeta ääneen, että asiakkaat ovat usein ostoprosessin eri vaiheissa suhteessa toisiinsa. Tästä huolimatta kotisivujen tulisi pystyä palvelemaan sisällöillään jokaista asiakasta. On selvää, että yrityksillä resurssit ovat usein rajalliset, ja sisältöjä tuotetaankin joko itse tai niitä ostetaan ulkopuoliselta toimijalta.

Joskus voi olla myös vaikea hahmottaa, mitä missäkin tilanteessa olisi järkevää viestiä; oma ydinosaaminen kun on usein nimenomaisesti oman yrityksen tärkeimmissä toiminnoissa. Silloin voi olla hyvä ottaa avuksi markkinointitoimisto, sellainen kuin esimerkiksi CTA. Meillä Timo Jakola, jonka silmät syttyvät aina, kun mainitaan content driven marketing, osaa kertoa, miten kotisivut rakennetaan tällä mallilla. Ja entäpä millaista on hyvä sisältö? Siitä kertoo parhaiten sisältösuunnitelijamme Sanna-Mari Mäkinen.

Konversiossa helppous on avainasemassa

Mutta palataanpa konversioon. Helppous on avainasemassa, kun halutaan lisää kauppaa tai esimerkiksi rekryttyä oikeita osaajia. Jos mietit itseäsi kuluttajana tai työnhakijana, pystytkö väittämään vastaan? Olisitko potentiaalinen asiakas tai työnhakija yritykselle, jonka verkkosivut eivät toimi tai jonka tuotteesta tai palvelusta on tarjolla liian vähän tietoa? Kiinnostuminen voi tosiaan olla vaikeaa, jos maksutavat ja toimitusehdot ovat sekavat tai jos vaikkapa avointa työpaikkaa hakeaksesi tulee täyttää valtava esitietolomake, jonka saat copypastettaa cv:stä.

Itse huomaan painottavani palvelua ja helppoutta halvemman hinnan tai raskaan prosessin edelle. Koen tärkeäksi, että vierailemani sivusto tarjoilee helposti löydettävää tietoa päätökseni tueksi. Tällaista on selkeä sisältö tai vaikkapa helppo kanava epäselvien seikkojen tiedustelemiseksi. Usein myös toivoisi mahdollisuutta keskusteluun, sillä se auttaa selkeyttämään omia ajatuksia esimerkiksi päätöksentekoon liittyen.

Helppouden työkalut

Yksi työkalu sivuston helppouden ja konversion lisäämiseen ovat erilaiset botit. Näitä on saatavissa useita erilaisia, joista taas löytyy hyviä ja heikompia ratkaisuja. Jos haetaan toimivaa ratkaisua, on järkevämpi puhua markkinointiteknologiasta. Tällainen on esimerkiksi Leadoo. Mitä hyvää Leadoo voisi tehdä sinun kotisivuillesi?

Leadoo lupaa konvertoida verkkosivujen kävijöitä asiakkaiksi ja kasvattaa sivuston konversioita 50 %. Kova lupaus. Toisaalta tämä on näytetty toteen. Olemme olleet vuodesta 2021 saakka Leadoon Gold-tason kumppani ja saaneet tänä aikana tehdä markkinoinnin toimenpiteitä usealle yritykselle (myös itsellemme) hyödyntäen Leadoon teknologiaa. Mitä tämä sitten konkreettisesti tarkoittaa? Reilun vuoden aikana itselle on kirkastunut muutama selkeä kohokohta kyseisestä teknologiasta.

Botit

Potentiaalisten työnhakijoiden tavoittamisen helppous. Muutaman raskaan rekrytointiprosessin nähneenä (ja muutamaan myös itse osallistuneena) arvostan helppoutta. Prosessin tulee olla selkeä, tietoa pitää olla riittävästi ja ennen kaikkea pitää olla mahdollisuus kysyä.

Leadoo mahdollistaa interaktiivisilla boteilla potentiaalisen työnhakijan ohjaamisen suunnitellusti. Näin voidaan esimerkiksi kartoittaa haluttu työskentelypaikkakunta ja se, millaista työtehtävää haetaan. Haluttaessa voidaan lisäksi ohjata varaamaan aika suoraan rekrytoivalle taholle lisäkysymyksiä varten. Erityisesti jälkimmäisen koen miellyttävänä tapana työnhakijan silmissä. Ohjaavalla keskustelulla voidaan myös tarkentaa työnhakijan osaamista, mahdollista aloitusajankohtaa tai vaikkapa palkkatoivetta. Kokemus on osoittanut, että kun toimiva rekrymarkkinointi yhdistetään hyvin suunniteltuun bottiin, alkaa valtaosa hakemuksista ohjautua tätä kautta.

Potentiaalisen asiakkaan päätöksen tukeminen. Mikään ei turhauta niin paljon kuin se, että tiedät mitä tarvitset, mutta et osaa nimetä tätä. Pitäisi päästä kysymään myyjältä tai asiantuntijalta, mutta ei ole aikaa odotella vastausta sähköpostiin. Bottien avaavien kysymysten kautta voidaan asiakasta ohjata oikeaan sisältöön tai tuotteeseen.

Data

Leadoon analytiikkatyökalut keräävät yksityiskohtaista dataa sivustolla vierailevista. Tämä mahdollistaa tarkemman kävijäseurannan ja analysoinnin. Käytännössä tarkoitan tällä sitä, että jos esimerkiksi teemme sosiaalisen median mainontaa, jonka kautta käyttäjä ohjautuu ensimmäisen kerran sivustolle, laskevat useimmat attribuutiotyökalut tämän yhdeksi kävijäksi somekampanjan kautta. Jos taas sama henkilö tulee sivustolle uudestaan hakukoneen tai osoitteen kautta, lasketaan tämä taas uudeksi kävijäksi. Leadoon analytiikkatyökalut tunnistavat nämä käynnit kuitenkin yhdeksi ja samaksi käyttäjäksi ja kertovat, mistä kyseisen asiakkaan ostopolku on alkanut.

Lisäksi työkalut tunnistavat, mistä yrityksestä kyseinen käyttäjä on, ja pystyvät seuraamaan tämän polkuja ja vierailuja sivustolla. Kaiken päälle tämän saa myös kytkettyä CRM:ään.

Mainonta

Botteja on mahdollista viedä mainoksiin. Esimerkiksi Googlen Display-mainontaa on mahdollista toteuttaa interaktiivisella botilla. Potentiaalisen asiakkaan tai työntekijän ei siis tarvitse löytää sivullesi. Voit viedä agendasi kohdennettuna kohderyhmäsi käyttämälle sivustolle. Tämä on mahdollista myös muiden palveluiden piirissä olevilla sivustoilla. Erillisestä maksusta Leadoon kautta on mahdollista mainostaa myös heidän kumppaniensa sivustoilla. Lisäarvo on helppo ymmärtää, jos sinulla sattuu olemaan vaikkapa kiinteistönvälitystä tarjoava yritys ja pääset keskustelemaan asiakkaan kanssa sivustolla, jonne myytävät asunnot kootaan keskitetysti.

Pohjatieto asiakkaasta

Vaikka kylmäkontaktoinnissa on oma taikansa, uskallan kuitenkin väittää, että valtaosa pitää enemmän lämpimän asiakkaan kanssa neuvotteluista. Yhteystiedot voidaan kerätä tietysti myös lomakkeella, mutta asiakkaan on usein vaikea ilmaista tarpeensa avoimeen kysymykseen, kuten: Missä tarvitset apua? Leadoo toimii tässä erinomaisesti. Yhteydenotto voidaan ohjata esim. in-page botin kautta. Jolloin asiakkaalta voidaan kartoittaa kysymyksien avulla tämän tarvettaan tarkemmin. Hyödynnettävissä ovat monivalinnat ja avoimen tekstin kentät.

Itse koen, että tässä vaiheessa saatu pohjatieto auttaa kumpaakin osapuolta ensimmäisessä tapaamisessa. Esimerkiksi omassa työssäni koen asiakkaan hyötyvän merkittävästi siitä, jos pystyn yksityiskohtaisemmin tarkastelemaan käsiteltävän asian nykytilaa jo ennen yhteistä tapaamistamme. Tällöin pystyn tuottamaan enemmän arvoa asiakkaalle aivan alusta saakka.

Oma assistentti

Yhteisen ajan löytäminen. Työssäni moni asia vaatii tapaamisen erityisesti silloin, kun puhutaan uusista yhteistyökuvioista tai asiakkuuksista. Yhteisen ajan löytäminen voi välillä olla tuskallista, sillä kalenterit täyttyvät äkkiä. Asiakkaalle sopivan ajan varaamiselle suoraan kalenterista löytyy useampia vaihtoehtoja, ja Leadoon Sales Assistant on omassa käytössä osoittautunut näistä parhaaksi. Perusominaisuutena löytyy sopivan tapaamisen varaaminen, ja tähän saadaan yhdistettyä sama pohjatiedon kartoitus kuin muissakin boteissa. Lisäksi asiakas voidaan ohjata suoraan sopivaan sisältöön, mikäli tämä ratkaisee hänen ongelmansa.

Leadoo on äärimmäisen hyvin toimiva teknologia konversioiden lisäämiseen, ja tämä on todistettu myös omassa käytössä. Leadoo ei kuitenkaan ratkaise kaikkia olemassa olevia haasteita, vaan lisäksi tarvitaan myös toimivat sivut ja hyvää markkinointia ohjaamaan vierailijoita juuri oikeaan sisältöön.

Haluaisitko sinäkin kokeilla Leadoota?

Leadoo tarjoaa nyt Call To Actionin asiakkaille huipputarjouksen, jolla tämän konversiota lisäävän markkinointiteknologian sopivuuden kokeileminen myös sinun yrityksesi tarpeisiin on helppoa ja vaivatonta.

Call To Actionin asiakkaana saat Leadoon Essentials-palvelun kaksi ensimmäistä kuukautta täysin ilmaiseksi, jonka jälkeen voit jatkaa palvelua kiinteähintaisena 599 €/kk. Leadoon käyttöönotto CTA:n markkinointistrategistin tuella kustantaa 1000 €.

Jos haluat kuulla lisää Leadoosta tai siitä, miten saadaan lisää kauppaa tai vaikkapa rekryttyä oikeita osaajia, voit varata suoraan tapaamisen kanssani tästä tai halutessasi vaikka rimpauttaa minulle.

Sami Lappi
myyntijohtaja
040 021 9735

Tilaa uutiskirje