Sisältömarkkinointisivusto madaltaa ostamisen kynnystä

sisältömarkkinointisivusto yrityksen oma media mediasivusto call to action
Sisältömarkkinointisivusto ja tehokas julkaisutoiminta tuo asiakkaat luoksesi.

Asiakkaiden ja myynnin siirtyessä yhä enemmän verkkoon perinteisen markkinoinnin ja mainonnan teho heikkenee. Massamainonta aiheuttaa asiakkaiden turtumisen mainosten volyymiin. Mainoksissa on tyrkytyksen kitkerä sivumaku, sillä pohjimmiltaan viesti on aina sama: osta, osta. Lopputuloksena on kyllästynyt ja vastahankainen asiakas. Sen sijaan että asiakkaiden naamoihin tarjoillaan oikea suora mainoksia toisensa perään, pitää heidän mielenkiintonsa suunnata asioihin, joista on heille konkreettista hyötyä. Sisältömarkkinoinnin (Content marketing) ideana on saada asiakkaat tulemaan itse tuotteen äärelle verkossa ilman että heitä painostetaan katsomaan loputtomasti mainoksia. Avainasemassa on laadukas sisältö, joka tarjoaa asiakkaalle jotain hyödyllistä. Tämä asiakasta aidosti auttava sisältö tarjoillaan hänelle sisältömarkkinointisivuston kautta.

Ihmiset eivät halua että heille myydään, he haluavat ostaa.

Sisältömarkkinointisivusto vs yrityksen oma brändi

Jokainen yritys tekee sisältömarkkinointia kertoessaan tuotteidensa tai palveluidensa hyödyistä asiakkaita kiinnostavalla ja heille relevantilla tavalla. Silloin markkinoinnissa puhuu brändin oma ääni: yritys kertoo suoraan omasta toiminnastaan. Tyypillisestä esimerkistä käyvät palvelu- ja tuotekuvaukset. Keskeisimpiä tavoitteita ovat brändin vahvistaminen tai toisaalta jo valmiiksi vahvan brändin hyödyntäminen. Tällöin markkinointi lähentelee perinteisempää copywritingia.

Edellä mainitun kanssa rinnakkainen keino on sisältömarkkinointisivusto. Sivusto ei toimi yrityksen nimellä vaan on kävijäkokemuksen kannalta helpommin lähestyttävä. Sitä voidaan tarpeen mukaan viedä eri suuntiin piittaamatta brändin asettamista rajoituksista. Yritys voi kertoa laajemmin toiminnastaan eri hyötynäkökohtien kautta. Tällaista sivustoa voi kuvailla yrityksen omaksi mediaksi, jossa se viestii laajemmista kokonaisuuksista laajemmalla yleisölle kuin “pelkässä” brändimarkkinoinnissa.

Miten asiakas löytää hyödylliset sisällöt verkosta?

Yleisöt löytävät sivustolle käytännössä kahdella tavalla: haun ja jakelun kautta.

Kun asiakkaalla on jo valmiiksi tarve hankkia jokin tuote, hän etsii sitä verkosta. Ihmiset hakevat hyvin harvoin jotain sellaista, mikä ei kiinnosta heitä. Tässä on iskun paikka: asiakkaita kiinnostavaa sisältöä hyödyntämällä heidät saadaan tuotteiden äärelle.

Keskeisimmät työkalut digitaalisen markkinoinnin kannalta ovat tässä kohtaa hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta. Hakujen suhteen on hyvä pitää mielessä, että vaikutukset näkyvät pitkällä aikavälillä. Siksi sisältöä tulee tuottaa säännöllisesti ja sen tulee olla kautta linjan laadukasta.

Toinen tapa saada asiakkaat tuotteiden pariin on sisältöjen tarjoilun eli jakelun kautta. Vaikka asiakkaat eivät välttämättä etsi sisältöjä aktiivisesti, oikein ja useiden kanavien kautta toteutettu jakelu tuo sisällöt heidän näkyvilleen. Kun tilanne on otollinen, he tarttuvat koukkuun.

Hyvä sisältö luo yleisönsä

Keräämällä yleisöjä sivustolle voidaan tuotteita uudelleenmarkkinoida tehokkaammin ja kohdennetummin. Kun tiedetään, että tietyt kävijät kuluttavat tiettyjä sisältöjä, voidaan tuotteita markkinoida sulavammin jo valmiiksi kiinnostuneille ihmisille. Uudelleenmarkkinointi tuo parempia tuloksia pienemmällä mainosbudjetilla.

Markkinointisivuston rakentaminen alkaa aina liiketoiminnallisista tavoitteista. Tuotteen on oltava kunnossa ja sille on oltava kysyntää. Seuraavaksi otetaan selvää, millainen on potentiaalinen asiakaskunta ja millaista sen ostokäyttäytyminen on. Tälle yleisölle tarjotaan laadukkaita ja heidän kannaltaan hyödyllisiä sisältöjä. Sisältöjä kuluttavat ihmiset voidaan nyt ohjata kauppapaikalle ostamaan.

Sisällön luoma yleisö siis “monistetaan” yleisöksi, jolle itse tuotteita markkinoidaan. Etu on siinä, että tämä yleisö on jo lähempänä ostamista – he ovat muita potentiaalisempia asiakkaita.

tehokas sisältömarkkinointi tuo asiakkaat kauppapaikallesi call to action kuopio
Tehokas sisältömarkkinointi pitää asiakkaat lähelläsi

Sisältömarkkinoinnin kanavat

Sosiaalisessa mediassa jaetaan nimenomaan sisältöjä, ei suoraan tuotteita. Ideana on hyödyntää kaikkia potentiaalisia kanavia, joissa sisältöjen mainostaminen ei olisi kovin kallista mutta jotka kuitenkin toisivat yleisöä sivustolle ja sitä kautta kauppapaikalle. Eri kanavien kautta kauppapaikalle tuovat liikennevirrat on tärkeä tunnistaa, sillä se ohjaa myös tuotteiden uudelleenmarkkinointia.

Käytössä on siis tietty määrä kanavia, joiden kautta markkinointisivustosta kerrotaan yleisölle. Laadukkaasti tuotettu ja tehokkaasti jaeltu sisältö kasvattaa yrityksen verkkonäkyvyyttä, mikä puolestaan lisää potentiaalisten asiakkaiden kokonaismäärää.

Laaja verkkonäkyvyys on elinehto hyvien tulosten saamiseksi verkosta. Mutta näiden tavoitteiden saavuttaminen ei käy käden käänteessä vaan vaatii paitsi tarkan ja perustellun suunnitelman mutta myös kokeneet ja asiansa osaavat toteuttajat. Vain silloin markkinointiin käytetylle rahalle voi saada mahdollisimman hyvän vastineen. Siksi yrityksesi digitaalinen markkinointi kaikkine osa-alueineen kannattaa antaa Call To Actionin tehtäväksi.

Lue tarkemmin sisältömarkkinoinnin palveluistamme tai ota suoraan yhteyttä ja lähdetään suunnittelemaan sinulle tehokasta sisältömarkkinointia.

Tilaa uutiskirje