Vaikuttajamarkkinointi pähkinänkuoressa

Selaan kahvitauolla Instagramista houkuttelevia ruokakuvia, pinnaan Pinterestistä muutaman uuden idean kevään 2018 pukeutumistrendeistä ja huomaan mielenkiintoisen joogavideon YouTubesta. Lähes aina klikatessa itseni sosiaalisen median kanaviin puhelimeni tai läppärini ruudulla vilisee erilaisten vaikuttajien tuottamaa sisältöä. Vaikuttajien tehtävä on luoda kiinnostavaa sisältöä ja välittää se somen kautta kuluttajille.

Vaikuttajamarkkinointi kasvattaa jatkuvasti asemaansa markkinointiviestinnässä ja myös markkinoinnin ammattilaiset alkavat pikkuhiljaa tiedostaa sen koko tehon. Tutkimukset osoittavat, että 92% kuluttajista luottaa enemmän vaikuttajan kuin brändin viestiin ostopäätöstä tehdessään. Vaikuttajamarkkinoinnin teho on yksinkertaisesti siinä, että vaikutusvaltainen henkilö välittää brändin viestin uskottavalla tavalla omalle yleisölleen. Kuluttajien keskuudessa vaikuttajan viesti koetaan brändin omaa ääntä luotettavampana.

vaikuttajamarkkinointi call to action oy

Vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelu aloitetaan kuten minkä tahansa muunkin markkinointistrategian kasaaminen eli määrittelemällä kohderyhmä, tavoitteet ja mittarit. Monet aloittavat suunnitteluprosessin sopivan vaikuttajan valinnalla, vaikka todellisuudessa tulisi pohtia sitä, kenet halutaan tavoittaa ja millaiselle kohderyhmälle viesti toimii. Yleensä vaikuttajamarkkinoinnin tavoitteet liittyvät myynnin kasvattamiseen, brändin tunnettuuden vahvistamiseen ja omien sosiaalisen median kanavien seuraajamäärien lisäämiseen. Mittareiksi valitaan vain ne, jotka sopivat asetettuihin tavoitteisiin.

Vaikuttaja­markkinoinnin toteuttaminen

Vaikuttajamarkkinointia voi toteuttaa monella eri tavalla. Tavallisin tapa on yksittäinen vaikuttajamarkkinointikampanja, jossa vaikuttaja kertoo kokemuksiaan tuotteesta tai palvelusta sovituissa kanavissa. Kansainvälisesti vaikuttajamarkkinoinnissa suosituimmaksi yltävät niin sanotut brand ambassador -toteutukset. Esimerkiksi Nokia on hyödyntänyt vaikuttajia mainoskasvoina (Nokia & Isac Elliot) ja Ellos suosii affiliate-yhteistyötä.

Eri toteutustapoja myös yhdistellään laajalti. Näin vaikuttajamarkkinointipaletista voidaan kaivaa aina sopivin keino tavoitteiden saavuttamiseksi. Mikään vaikuttajamarkkinoinnin toteutustavoista ei kuitenkaan nouse ylitse toisen, sillä eri tavat sopivat eri tavoitteisiin.

vaikuttajamarkkinointi call to action oy

Kuinka valita vaikuttaja?

Vaikuttaja on henkilö, jolla on vaikutusvaltaa yleisöönsä. Maailmalla vaikuttajat jaetaan kolmeen portaaseen: julkkisvaikuttajat, makrovaikuttajat ja mikrovaikuttajat. Suomessa sama luokittelu ei toimi, sillä rajapyykit ovat liian suuria suhteutettuna väkimääräämme: mikrovaikuttajilla alle 100 000 seuraajaa, makrovaikuttajilla 100 000 – 1 milj. seuraajaa ja julkkisvaikuttajilla yli 1 milj. seuraajaa.

vaikuttajamarkkinointi call to action oy

Luokittelua voidaan tehdä myös kanavakohtaisesti. Esimerkiksi 50 000 seuraajan rajapyykki on Instagramissa huomattavasti helpommin saavutettavissa kuin 50 000 uniikkia blogiseuraajaa viikossa. Seuraajamäärän lisäksi kannattaa huomiota kiinnittää myös vaikuttajan muihin ominaisuuksiin kuten uskottavuuteen, vaikuttajan yleisön sitoutumiseen ja vaikuttajan kanavien määrään. Esimerkiksi jos haluat saada elintarviketuotteesi jokaisen suomalaisen keittiön valikoimiin, kannattaa vaikuttajaksi valita helposti samaistuttava ja maanläheinen henkilö. Kalliimpien premium-tuotteiden markkinoinnissa kannattaa vaikuttajaksi puolestaan valita ei niin samaistuttava henkilö, jonka elämäntyyliä ihaillaan kauempaa.

Yhteenveto

Vaikuttajamarkkinointi ei ole mitään salatiedettä, vaan vaikuttajamarkkinoinnin strategian luominen, yhteistyön toteuttaminen ja mittaaminen rakentuvat samalla kaavalla kuin muutkin markkinoinnin muodot. Tuloksellisuuteen tähdätessä tärkeintä on määrittää tavoite, kohderyhmä ja tavoitteisiin perustuvat mittarit.

Tilaa uutiskirje