Ulkoistettu markkinointipäällikkö

Onko yrityksesi markkinoinnin kokonaiskuva usvan peitossa? Tarvitsetko yritykseesi jonkun, jolta kysyä mitä vain markkinoinnista?

Ulkoistettu markkinointipäällikkö yrityksille palveluna

Markkinointi on muuttunut tärkeäksi osa-alueeksi pk-yrityksen toimintaa. Omien palveluiden tunnettuus ja työnantajakuvan kehittäminen vaativat jatkuvaa markkinointia ja uusia ideoita. 

Markkinoinnin erilaiset mahdollisuudet ja uudet kanavat sekä niiden hallitseminen vaativat aikaa ja osaamisen ylläpitoa. Tätä ei pk-yrityksissä aina löydy. Näin markkinointi on helposti tuuliajolla.

Ketkä hyötyvät palvelusta? 

Ulkoistettu markkinointipäällikkö on tarkoitettu pääosin pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja olla näkyvillä. Kasvun mahdollisuudet kuitenkin tuntuvat tyssäävän yrityksen sisäisen osaamisen puutteeseen nykyaikaisen markkinoinnin osalta tai yksinkertaisesti ajan puutteeseen. Näin markkinointi ei ole tällä hetkellä oikein kenenkään vastuulla.

Mitä palvelu pitää sisällään?

Isossa kuvassa saat yrityksen käyttöön oman yksilöidyn markkinoinnin asiantuntijan. Saat näkemystä, kokemusta ja parhaita käytäntöjä juuri sinun yrityksesi markkinointiin.

Enää sinun ei tarvitse selvittää kaikkea markkinointiin liittyvää itse ja potea jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta. 

Nyt saat sen kuuluisan jonkun palvelukseen:

 • Joku joka selvittää puolestasi parhaat ja kustannustehokkaimmat markkinointiratkaisut
 • Joku jolta kysyä vinkkejä omaan markkinointiin
 • Joku jonka kanssa ideoida ja käydä läpi omaa markkinointia koordinoidusti
 • Joku joka ideoi puolestasi uusia kulmia markkinointiin
 • Joku joka toimii ensisijaisena kontaktina yrityksesi markkinointiin esimerkiksi teidän omilla verkkosivuilla

Kuka sopisi sinun markkinointipäälliköksi?

Meillä on tarjota yrityksen tarpeisiin useita markkinointipäälliköitä erilaisilla ydinosaamisilla. Kaikilla on vahva tausta yleisestä markkinointiosaamisesta. Markkinointipäällikköä on mahdollista vaihtaa myöhemmin.

Timo Jakola

 • Kokemus: yli 15 vuotta verkkokehitystä, kotisivujen suunnittelua ja markkinointia
 • Rakkaudesta hakukoneisiin – syvä ymmärrys ja osaaminen Googlesta ja ihmisten käyttäytymisestä verkossa.
 • Vahva kokeilija – Ideoita ja parhaita käytäntöjä nopeasti käyttöönotettavaksi

Tuomas Kylänpää

 • Kokemus: 20 vuotta kokemusta yritysten kehittämisestä
 • Folkloristi – rakastaa tarinankerrontaa ja osaavan työvoiman houkuttelua yrityksiin
 • Innovaattori – kouluttautunut tuotekehittäjäksi ja rakastaa täysin uusia lähestymiskulmia

Ulkoistetut markkinointipäälliköt toimivat tiimissä ja hyödyntävät aina toistensa osaamista. Näin saat käyttöösi myös useammat aivot. Tiimi kokoontuu kahden viikon välein kehittämään omaa osaamista asiakkaiden nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Toimintamalli takaa sen, että markkinointipäälliköt voivat auttaa mahdollisimman laadukkaasti ja nopeasti.

Palvelupaketit kuukausittain

Työtä on mahdollista siirtää seuraaville kuukausille. Sovitut työmäärät tulee toteuttaa kolmen kuukauden aikana. Pakettia voidaan muuttaa aina vaihtuvien tarpeiden mukaan yhden kuukauden ennakkotiedolla.

 1. 240€/kk + alv 24% – 2h työaikaa
  • Neuvonta sähköpostilla tai puhelimella
  • Yhden tunnin kuukausipalaveri
 1. 480€/kk + alv 24% – 4h työaikaa
 • Juoksevat asiat sovitulla tavalla
 • Yhden tunnin kuukausipalaveri
 1. 960€/kk + alv 24% – 8h työaikaa
 • Juoksevat asiat sovitulla tavalla
 • Yhden tunnin palaveri kerran kahdessa viikossa
 1. 2400€/kk + alv 24% – 20h työaikaa
 • Juoksevat asiat sovitulla tavalla
 • Yhden tunnin palaveri kerran viikossa

Kuinka markkinointipäälliköt huolehtivat omasta osaamisesta?

Markkinointipäälliköt työskentelevät joka päivä markkinoinnin toteutusten parissa, mikä varmistaa ajankohtaisen osaamisen ja näkemyksen. Lisäksi yhden vuoden aikana tiimi käy läpi 24 tärkeintä osa-aluetta. Nykyinen runko koostuu seuraavista kehittämiskohteista:

 1. Markkinoinnin nykytilanteen kartoittaminen
 2. Kilpailija-analyysi hakutuloksissa
 3. Kilpailija-analyysi sosiaalisessa mediassa
 4. Digitaalisen tiedon hallinta markkinoinnissa
 5. Verkkosivujen käytettävyys ja saavutettavuus
 6. Markkinoinnin mittaaminen ja datan visualisointi
 7. Budjetointi (zero-based budgeting)
 8. Liidien uudet hankintakanavat
 9. Sosiaalinen myynti ja työntekijälähettilyys
 10. Facebook- ja Instagram-mainonta
 11. Visuaalinen suunnittelu ja sen työkalut 
 12. Oppaat ja webinaarit myynnin tukena
 13. Sähköpostiautomaatiot markkinoinnissa
 14. Rekrymarkkinointi ja työnantajakuva
 15. LinkedIn- ja Twitter-mainonta
 16. Perinteinen media ja yhteistyö
 17. Oppilaitosyhteistyö ja sen kehittäminen
 18. Tapahtumat ja messut markkinoinnin näkökulmasta
 19. Printtimarkkinointi ja sen tulokselliset käyttökohteet
 20. Kumppanit ja sidosryhmät markkinoinnin näkökulmasta
 21. Googlen hakukoneoptimointi
 22. Googlen hakusanamainonta
 23. Sisällöntuotanto ja tarinankerronta
 24. Uutiskirjeet markkinoinnissa

Kuinka saat ulkoistetut markkinointipäällikkön käyttöön?

Palvelu aloitetaan aina yhteisellä aloituspalaverilla, jossa on mukana toimitusjohtaja Aki Karkulahti, valittu markkinointipäällikkö sekä asiakkaan valitut henkilöt. Palaverissa käydään läpi roolit, yhteiset toimintatavat ja kommunikointi sekä markkinoinnin ensisijaiset haasteet.

Ota yhteyttä

Sami Lappi
Myyntipäällikkö

0400 219 735
[email protected]


Aki Karkulahti
Toimitusjohtaja

0408329176
[email protected]

Tiimi