KalaOnni on tulevaisuuden brändi – Call To Action tärkeässä roolissa sen rakentamisessa

Heinon Tukku Kuopio Oy vaihtoi nimensä Kalavapriikiksi ja lanseerasi samalla uuden KalaOnni-tuoteperheen kesällä 2018. Call To Action toteutti brändin verkkosivuston sekä somekanavat ja -markkinoinnin.

Kalavapriikin liiketoiminnan takana on toimitusjohtaja Jari Korhosen näkemys siitä, että kala on todellinen tulevaisuuden ala. Kalan käyttö ja kysyntä tulevat kasvamaan moninkertaiseksi nykyisestä. Nimenvaihdos Kalavapriikki Oy:ksi sekä KalaOnni-brändi ovat vastaus sekä kiristyvään kilpailuun että kasvavaan kysyntään.

Brändi on lupaus

Kalavapriikin toimitusjohtaja Jari Korhonen kertoo, että uutta brändiä lähdettiin luomaan asiakkaan näkökulmasta: millaisia odotuksia hänellä on, mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä ja mitkä tekijät muodostavat hänen kokonaiskokemuksensa tuotteesta. Yleisemmällä tasolla brändissä on kyse yrityksen arvoista ja toimintakulttuurista sekä siitä visiosta, johon koko liiketoiminta perustuu. KalaOnni ilmentää sitä palvelua, jonka saamisesta asiakas voi olla aina varma: hyvä asiakaspalvelu, varma toimitusketju ja tasalaatuinen ja asiakaslupauksen täyttävä tuote.

Brändin perusarvoja ovat paikallisuus, vastuullisuus, energiatehokkuus, käsityö ja osaava henkilöstö. Niitä noudattamalla syntyvät KalaOnnen tuotteet, joiden lähtökohtana on aito maku ja maksimaalinen laatu. Nämä olivat lähtökohdat, jotka ohjasivat myös markkinoinnin suunnittelua ja toteutusta.

kalaonni tuotteita
KalaOnni-tuotteiden lähtökohtana on aito maku ja maksimaalinen laatu.

Kalavapriikki on KalaOnni-brändin markkinoinnissa hyödyntänyt kattavasti Call To Actionin osaamista. Monipuolinen yhteistyö on käsittänyt kaikki Call To Actionin palvelut verkkosivujen toteutuksesta ja sisällöntuotannosta sosiaalisen median markkinointiin ja mainontaan.

Markkinoinnin perusta ovat asiakaslähtöiset kotisivut ja sitouttava sisältö

Uuden brändin lanseerauksessa kotisivut ovat elintärkeässä asemassa. Sivuston on oltava helppokäyttöinen, teknisesti moitteeton, mobiilisti toimiva sekä ennen kaikkea asiakaslähtöinen.

Yhteistyön ensimmäinen etappi oli rakentaa KalaOnnelle brändi-ilmeen mukaiset, käyttäjäystävälliset kotisivut. Call To Actionin web designerin Jussi Pääkkösen mukaan yhteinen näkemys sivuston toteutuksesta löytyi nopeasti.

– Homma saatiin vauhdilla käyntiin, koska asiakas piti jo ensimmäisestä luonnoksesta niin paljon, että lähdimme toteuttamaan koko sivustoa sen pohjalta. Alkuvaiheessa suunnittelun tukena oli vain suppea graafinen ohjeisto, mutta saittiluonnos kuitenkin vastasi asiakkaan visiota heti.

call to action toteutti kalaonnen kotisivut
Call To Action toteutti KalaOnni-brändin verkkosivuston sekä somekanavat ja -markkinoinnin.

KalaOnni perustuu tuotteen puhtauteen, tuoreuteen ja aitouteen. Ne näkyvät myös sivustolla, jonka kuvituksessa korostuu puhdas luonto järvimaisemineen. Call To Action tuotti markkinoinnin tarpeisiin myös printtimateriaalia. Esitteet ja roll-upit ovat nekin Jussi Pääkkösen käsialaa. Roll-up-mainoksia voi nähdä muun muassa Kuopion Prismassa ja Citymarketeissa.

kalaonni esitteet jussi paakkonen call to action
Call To Action tuotti KalaOnnen markkinoinnin tarpeisiin myös printtimateriaalia.
call to actionin toteuttamat roll-upit loytyvat kaupoista
Jussin suunnittelemia KalaOnni-roll-up-mainoksia voi nähdä muun muassa Kuopion Prismassa.

KalaOnnen verkkosivuston sisällöntuotannon lähtökohtana oli esitellä paitsi Kalavapriikkia yrityksenä mutta myös erityisesti sen toiminnan ympäristövastuullisuutta ja paikallisuutta. Kalavapriikille ympäristövastuullisuus on erittäin tärkeä ominaisuus sekä eettisyyden että mahdollisimman laadukkaan tuotteen vuoksi.

Jari Korhonen:

Verkkosivujen rakentaminen sujui erittäin ripeästi ja lopputulema oli juuri sitä mitä lähdimme hakemaan. Toteutus kokonaisuudessaan oli myös erittäin kustannustehokasta. Olemme saaneet sivuista runsaasti hyvää palautetta.

kalaonni kotisivut
Tutustu KalaOnnen kotisivuihin osoitteessa kalaonni.fi

Sosiaalisen median markkinoinnilla brändin tunnettuus kasvuun

Uuden tuotteen lanseeraus on markkinointitoimenpide, joka vaatii paitsi eri osapuolten välistä aktiivista yhteistyötä mutta myös kokonaisvaltaisia markkinointitaktiikoita. Monikanavaisella viestinnällä tavoitetaan suurempi määrä potentiaalisia asiakkaita.

KalaOnnen sosiaalisen median markkinoinnin tavoitteet olivat klassisen yksinkertaiset: somekanavien yleisöjen kasvattaminen ja sitouttaminen sekä bränditunnettuuden kasvattaminen.

Uuden brändin onnistunut lanseeraus edellyttää markkinointiviestinnältä tehokkuutta – brändin pitää jäädä mahdollisimman nopeasti asiakkaiden mieliin. Siksi strateginen markkinointiratkaisu oli nimenomaan sosiaalinen media, sillä sen vaikuttavuus ja osallistavuus mahdollistavat kohdennetun ja aidosti asiakaslähtöisen markkinoinnin.

Call To Actionin mainonnan ja markkinoinnin tiimin Pia Komulainen kertoo sosiaalisen median markkinoinnin menneen suunnitellusti.

– Olemme viestineet tehokkaasti KalaOnnen arvoista kuten paikallisuudesta ja ekologisuudesta. Orgaanisilla julkaisuilla ja mainonnalla olemme tavoittaneet hyvin ihmisiä ja yleisö sosiaalisessa mediassa on kasvanut tasaisen varmasti, Komulainen kertoo.

Kesään 2019 mennessä KalaOnnen Facebook-sivu on saanut 445 tykkäystä. Facebook-sivun kokonaiskattavuus somemarkkinoinnin aikana on ollut 181 427 ja näyttökertoja 224 067.

Jari Korhonen:

Markkinoinnissa lähdimme liikkeelle yleiseltä tasolta ja nostimme KalaOnni-brändiä pikkuhiljaa enemmän esille. Tämä suunnitelma on toiminut hyvin ja sen pohjalta on helppo suunnitella jatkoa. Tärkein asia on se, että tiedämme mikä ihmisiä kiinnostaa ja mistä he haluavat tietää lisää. Tiedolla tekeminen ja ohjaaminen on yleensä huomattavan paljon tehokkaampaa kuin mututuntumalla rakentaminen, vaikka sitäkin toki aika ajoin tarvitaan.

KalaOnni on löytänyt asiakkaansa

Uuden brändin lanseeraamiseen liittyy aina jossain määrin epävarmuutta, vaikka tuote olisikin niin viimeisen päälle laadukas kuin mitä KalaOnnen tuotteet ovat. Vasta pidemmällä aikavälillä nähdään, saavutettiinko asetetut tavoitteet, miten uusi brändi otettiin asiakkaiden keskuudessa vastaan ja vastaavatko markkinoinnin luomat mielikuvat todellista asiakaskokemusta.

Jari Korhonen:

Brändi ja kaikki sen ympärille rakennettu on otettu asiakasrajapinnassa erittäin hyvin vastaan. Yksi tärkeimmistä asioista brändin rakentamisessa on ollut se, että emme johda kuluttajia harhaan tai luo vääriä mielikuvia. Kerromme ja viestimme asiat sataprosenttisesti niin kuin ne ovat. Siten luomme vankan ja uskottavan pohjan koko toiminnalle. Brändin takana on huipputiimimme koko osaaminen. Siitä syntyy KalaOnni-brändin laatu, joka säilyy yhtä vahvana aina kuluttajien mielikuviin saakka.

Olemme hyvin ylpeitä KalaOnni-brändistä ja haluamme seistä selkä suorana kaiken tekemisemme takana.

kalaonni tuote-esite juliste

On itsestäänselvyys, että internetillä on nykyään mitä suurin merkitys mielikuvien luomisessa. KalaOnnen lanseeraus on malliesimerkki siitä, miten pitkälle kehitetty ja laadukas tuote tarvitsee tuekseen samanlaisella ammattitaidolla ja näkemyksellä toteutetun kotisivu- ja somekokonaisuuden. Se varmistaa osaltaan asiakaslupausten toteutumisen.

Lue lisää mainostoimistopalveluistamme. Kun haluat saada brändisi lentoon verkossa, ota yhteyttä.

Sami Lappi
Myyntijohtaja
0400 219 735
[email protected]