Digitaalista markkinointia teollisen internetin edelläkävijälle

Teollinen internet – Internet of Things eli IOT – tarkoittaa fyysisten esineiden, palvelujen, ohjelmistojen ja järjestelmien liittämistä yhteen internetin avulla. Reaaliaikaista tietoa voidaan analysoida automatisoidusti, jolloin saadaan enemmän informaatiota päätöksenteon tueksi. Tämä on Kiholle  arkipäivää ja me pyrimme tukemaan heidän digitaalista markkinointia.

Tiedon digitalisointi

Kihon IoT -laitteiden ja mobiilisovelluksen avulla voi ohjata ja raportoida reaaliaikaisesti sitä mitä kentällä tapahtuu. Tietoa kerätään henkilöistä, paikoista (kuten laitteista ja rakennuksista) sekä ajoneuvoista Kihon pilveen ja lähetetään takaisin komentoina, tehtävinä ja analysoituna tietona. Kiho-pilvessä tieto jalostuu ja muuttuu raporteiksi, palkkalaskelmiksi ja laskuiksi.

Miten me autamme IOT-yritystä?

Digitaalisessa markkinoinnissa keskeistä on toimiva koneisto, jonka avulla saadaan tietoa siitä, miten tehokkaita ja hyödyllisiä markkinointiponnistelut ovat ennen kaikkea myynnin kannalta. Aloitimme yhteistyön Kihon kanssa koska yritys halusi saada lisää liidejä ja yhteydenottoja ja paremmat valmiudet mitata markkinoinnin vaikutuksia.

Digitaalisella markkinoinnilla on kaksi tavoitetta:

  • Lyhyellä tähtäimellä pyritään nopeisiin tuloksiin suoran mainonnan eli Googlen ja sosiaalisen median mediaostamisen keinoin.
  • Pitkän tähtäimen strategiaan kuuluvat puolestaan hakukoneoptimointi (SEO), kampanja- ja messusivujen luominen sekä aktiivinen viestiminen Kihon toiminnasta kotisivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa. 

Markkinoinnin automaatio ja CRM-integraatio

Rakennamme Kiholle verkkoinfrastruktuurin, jonka keskiössä on liidien keräämiseen tarkoitettu työkalupakki. Lisäksi verkkosivuihin integroidaan CRM ja kehitämme sitä kautta myös markkinoinnin automatiikkaa. Tärkein työkalu on mitattava verkkoalusta, jonka avulla liidejä voidaan “kuumentaa” myynnin suuntaan ja auttaa Kihoa kasvutavoitteissaan. Google Analyticsin ja Google Tag Managerin kautta liidejä pystytään arvottamaan reaaliaikaisesti. Infrastruktuuriin kuuluu myös sisältömarkkinointi, jolla varmistetaan Kihon palveluiden tehokas viestintä potentiaalisille asiakkaille. Mielenkiintoisia uusia avauksia ja hiukan poikkeavia markkinointitempauksia on myös jo ideoitu.

“Kihossa mielenkiintoisinta on se, että he toimivat digitalisaation sanansaattajana perinteisellä alalla. Digitalisaation tulokset ovat nähtävissä myös oikeassa, konkreettisessa työssä”, sanoo toimitusjohtaja Aki Karkulahti.