Proxionin avoin toimitusjohtajarekry kertoo modernista yrityskulttuurista

Rekrytointi on tärkeä osa yrityksen imagoa. Vielä suurempi merkitys rekrytoinneilla ja niihin liittyvällä markkinoinnilla on silloin kun yritystoiminta laajenee ulkomaille. Vaativiin raideinfrastruktuurin projekteihin erikoistunut Proxion on vuonna 2005 perustettu konserni, jonka toiminnan seuraavana askeleena oli perustaa tytäryhtiö Viroon sekä rekrytoida Tallinnaan toimitusjohtaja ja hänen rinnalleen ammattilaistiimi. Tavoitteena oli kasvattaa Proxionin tunnettuutta Virossa rekrymarkkinoinnin kautta.

“Halusimme ensinnäkin esitellä Proxionia luotettavana työnantajana virolaisille osaajille. Tärkeintä oli saada rekrytoitua henkilö, joka ottaa vastuun tytäryhtiön vetämisestä ja tiimin rakentamisesta. Samalla halusimme myös viestiä yhteistyökumppaneille uudesta yhtiöstä. Lisäksi rekrytointi loi pohjaa pitkän aikavälin strategialle Baltiaan laajentamisesta”, kertoo Proxionin henkilöstöpäällikkö Pia Haavisto.

Rekrymarkkinoinnin lähtökohtana on kertoa avoimesti mitä yritys on tekemässä ja suunnittelemassa. Proxion on ekologisiin arvoihin nojaava toimija, jolla on selkeä missio rakentaa parempaa tulevaisuutta. Haaviston mukaan Viron rekrytoinnit nähtiin myös osana Proxionin imagon rakentamista.

“Meidän mielestämme avoin toimitusjohtajan rekry kertoo modernista yrityksestä. Se osoittaa, että meillä on rehellinen missio, jonka toteuttajiksi haluamme alan parhaita osaajia.”

Pintaa syvemmälle rekrymarkkinoinnissa

Rekryä tukemaan tuotettiin sisältöjä markkinoinnin tarpeisiin verkkosivuilla, hakukanavissa ja sosiaalisessa mediassa hyödynnettäväksi. Sisällöissä muun muassa avattiin Viroon laajentumisen taustoja sekä kerrottiin miten Proxionin työkulttuuri ja asiantuntemus siinä auttavat. Työkulttuuria kuvattiin työntekijöiden haastatteluiden kautta.

“Halusimme, että tarinassa pääsevät ääneen niin johto ja esimiehet kuin työntekijätkin. Vahvuutemme on se, että pystymme siirtämään Viroon saman työkulttuurin kuin mikä meillä on Suomessa. Pidämme työntekijöistämme ja heidän kehittymisestään huolta, sillä tekemällämme työllä on merkitys”, Haavisto kuvailee.

Rekrymarkkinoinnin varsinainen pihvi oli toimitusjohtajan rekryilmoitus. Ilmoituksessa kuvattiin Proxionin missio, tiimi sekä toimitusjohtajan tehtävänkuva. Rekryilmoitus laadittiin huolellisesti, sillä tiedossa oli, että Viro uutena toimintaympäristönä muodostaa omat vaikeutensa.

“Meillä ei aluksi ollut tarkkaa käsitystä mitkä olisivat parhaimmat hakukanavat. Rekry oli haastava myös vaatimustemme takia. Uuden toimitusjohtajan piti esimerkiksi osata neljää kieltä eli suomen, viron ja englannin lisäksi myös venäjää. Toimitusjohtajatason rekrytoinnissa ulkopuoliset silmät olivat suureksi avuksi erityisesti ilmoitusta rakennettaessa”, Haavisto kertoo.

Proxionin rekrymarkkinointi alkoi peruskysymyksistä: miksi yritys on luotettava työnantaja ja miten se perustelee oman työkulttuurinsa? Haaviston mukaan työkulttuuria avoimesti esittelemällä Proxion halusi tuoda julki myös sen, että toimitusjohtajan lisäksi muutkin alan asiantuntijat voivat vapaasti hakea töihin.

“Tarinoista saimme poikkeuksetta hyvää palautetta. Myös valituksi tullut uusi toimitusjohtaja kommentoi, että ne antoivat kuvan nykyaikaisesta yrityksestä, jonka takana on aidosti asiaansa uskovia ihmisiä. Juuri tätä viestiä haluamme markkinoinnissa korostaa, sillä uskomme sen vetoavan alan osaajiin Baltiassa.”

Viroon laajentumisen myötä Proxion tarvitsee lukuisia uusia asiantuntijoita palvelukseensa. Jatkuvaa rekryä tukemaan yritys perusti osaajapankin, johon työtä etsivät voivat jättää tietonsa vastaisuuden varalle.

“Toimitusjohtajan rekryn myötä olemme saaneet kerättyä osaajia, jotka rekrytoidaan lähiaikoina. Oikeiden osaajien löytäminen mahdollistaa uudet markkina-avaukset jatkossakin.”

Rekrytointi pitää Proxionin kiireisenä

Call To Actionin ja Proxionin yhteistyössä keskeistä oli löytää yhteinen kieli ja muodostaa yhteisymmärrys heti alkuvaiheessa. Kuten monesti uusia avauksia tehtäessä, myös näillä rekrytoinneilla oli kiire, mikä entisestään korosti yhteydenpidon tärkeyttä.

“Rekrytointi saattaa olla monimutkainen prosessi, mutta muutoksiin pitää pystyä reagoimaan ajoissa. Toimitusjohtajankaan rekryssä ei vältytty ajallisilta ja teknisiltä haasteilta, jotka johtuivat myös meistä riippumattomista syistä,” Pia Haavisto kuvailee.

Mainonta toteutettiin Facebookissa ja LinkedInissä. FB:ssä tavoitettiin vajaa 30 000 henkeä ja rekryteksteihin klikattiin mainoksista 830 kertaa. LinkedInissä tarkemmalla yleisön kohdentamisella tavoitettiin vajaa 3000 henkilöä ja klikkauksia sivustolle 90. Rekryilmoitus jaettiin myös Suomen MOL.fi-sivustoa vastaavaan CV Keskukseen, jonka kautta saatiin suurin osa noin 60 hakemuksesta. Kiireestä huolimatta rekryprosessi saatiin maaliin aikataulussa.

“Saimme hyvän määrän hakemuksia. Niiden laadussa työkulttuurien erot näkyivät jonkin verran, mutta tarvitsemaamme osaamista ja kokemusta löytyi silti runsaasti. Haastatteluvaiheeseen päätyi puolenkymmentä ehdokasta, joista toimitusjohtaja Timo Savolainen ja hallituksen puheenjohtaja Petri Puikkonen valitsivat oikean henkilön. Kaiken kaikkiaan prosessi kesti reilun kuukauden.”

Proxionin kannalta rekrymarkkinointi siis onnistui niin kuin pitikin. Uuden toimitusjohtajan kanssa yhteinen sävel löytyi heti alussa. Viron-yhtiön johtoon saatiin taustaltaan juuri sellainen henkilö mitä etsittiin.

“Seuraava askel on koota asiantunteva tiimi uuden toimitusjohtajan ympärille. Sen avulla pääsemme kiinni uusiin projekteihin Baltiassa. Proxionilla on käynnissä jatkuva rekry paikallisesti eli tulevaisuus näyttää varsin hektiseltä”, Pia Haavisto päättää.

Kun tarvitset lisää osaajia yritykseesi, soita Call To Actionin myyntijohtajalle Sami Lapille. Hän osaa ehdottaa parasta ratkaisua rekrymarkkinointiin ja antaa selkeän tarjouksen.

Sami Lappi
Myyntijohtaja
0400 219 735
[email protected]

Varaa tapaaminen Samin kanssa täältä.