Teollisuusyritysten digitaalinen markkinointi

Kun yritys kertoo tekemisistään verkossa, se luo itsestään avointa ja osaavaa kuvaa. Sekä asiakkaat että työnhakijat kiinnostuvat. Kun tietynlaista sisältöä tuotetaan juuri halutunlaiselle kohderyhmälle, voi markkinoinnista saada maksimaalisia tuloksia.

Yritys, joka ei kerro tekemisistään verkossa on auttamatta vanhanaikainen. Tämä on nykyajan totuus toimialasta riippumatta. Rehdin, asiallisen ja aikaansa seuraavan yrityskuvan antamisessa on verkolla jatkuvasti suurempi merkitys. Verkkoa käytetään sekä bisnes- että sosiaalisen elämän kentillä yhtäaikaisesti. Yritys, jonka olemassaolo verkossa on epämääräinen tai täysin olematon ei herätä luottamusta sen kummemmin yksityishenkilössä kuin yritysjohtajassa.

Verkossa on oltava aktiivinen tai ei ollenkaan, sillä välinpitämättömyys antaa yhtä lailla laiskan vaikutelman. Kotisivut, puhumattakaan sosiaalisen median alustoista eivät ole likimainkaan sama asia kuin vuosiveloitteiset mainokset sanomalehdissä, jääkiekko-otteluissa tai huoltoasemien tarjottimissa.

Asia on oikeastaan niin yksinkertainen, että sitä voi olla vaikea tajuta, jos digitaalisen todellisuuden lainalaisuudet eivät ole tutut. Digitaalisessakin maaperässä tärkein on itse viesti ja sen sisältö, verkko vain sanelee muodon ja tuo lukuisia etuja ja mahdollisuuksia analogiseen viestintään verrattuna.

Millaisia hyötyjä teollisuusyritykset saavat digitaalisesta markkinoinnista?

1. Uskottavuus

Teollisuuden aloilla kysytään huippuammattilaisuutta ja erityistä asiantuntemusta. Ne ovat liiketoiminnan elinehto, mutta markkinoinnin kannalta yhtä tärkeää on pystyä todentamaan yrityksen eritysasiantuntijuus. Kilpailuaseman säilyttämiseksi vahva maine on välttämätön. Ne, joiden osaamiseen asiakas voi luottaa, vievät kaupat.

2. Konversiot

Digitaalisen markkinoinnin itsestään selvimmät hyödyt ovat tarkka markkinoinnin kohdentaminen ja tulosten mittaaminen. Asiakkaiden verkkokäyttäytymisen seuraaminen ja sisältöjen tarjoileminen heille juuri oikeaan aikaan tuo enemmän laadukkaita liidejä, jotka myös kääntyvät kaupoiksi useammin.

3. Palaavat asiakkaat

Pitkät asiakas- ja yhteistyösuhteet ovat teollisuuden selkäranka. Digitaalisen markkinoinnin keinoin asiakasluottamuksen luominen ja kasvattaminen käyvät helpommin ja tehokkaammin, kun voi hyödyntää valmiita verkostoja. Esimerkiksi aktiivinen ja osallistava läsnäolo verkossa lisää hyvien suosittelujen määrää, joka kielii suuresta määrästä tyytyväisiä asiakkaita.

4. Tunnettuus

Yksinkertaisesti: Mitä laajemmin yritys viestii verkossa (erityisesti sosiaalisen median kanavissa), sitä suurempi joukko potentiaalisia asiakkaita tuntee sen.

5. Asiantuntijuus

Verkkoalustat mahdollistavat tuotteiden ja palveluiden monipuolisen ja vaivattoman demonstroimisen. Tämä koskee erityisesti huipputeknologiaa hyödyntäviä yrityksiä. Kun hyödyt selostetaan avoimesti ja mielenkiintoisesti, ei asiakas emmi, vaikkei hän ymmärtäisikään esimerkiksi kvanttimekaniikan saloja.

Sisällöntuotanto ratkaisee paljon

Sisällöntuotannolla on mitä suurin merkitys siinä, millainen kuva yrityksestä asiakkailleen muodostuu. Samalla se on myös se vaikein asia, jonka kanssa yrityksissä tuskaillaan. Miten tuottaa laadukasta sisältöä? Mitä sellainen edes on? Sisällöntuotannon ulkoistaminen on fiksu ratkaisu, jos aikaa tai keinoja sanoa sanottavansa ei juuri ole. Mutta vaikka joku ulkopuolinen tekstit kirjoittaisikin, pitää yrityksessäkin sitoutua sisällöntuotantoon jo pelkästään siinä, että työstä ja työntekijöistä kerrotaan avoimesti.

Vetoavan ja laadukkaan sisällön näkökulmasta on itse asiassa melko sama, millainen yritys on ja millä alalla se leipänsä tienaa. Ainoa ominaisuus, jota menestyksekkäältä sisällöltä vaaditaan alustasta riippumatta on rehellisyys. Asiakkaita ei nimittäin tule kusettaa mielikuvienkaan tasolla. Rehellisyys puolestaan edellyttää inhimillisyyttä, jota betonimuottipöydistä ja pyöräkuormaajista on vaikea repiä (vaikka kuvituksena ne toimivatkin).

Markkinoinnin viemisen verkkoon ei pitäisi tuntua julkiselta mestaukselta. Kyse on yksinkertaisesti vain siitä, että yritys on oman itsensä näköinen. Se ei vaadi mitään sen kummempaa sumplimista ja käsienheiluttelua kuin kertoa avoimesti mitä tekee, missä tekee ja ennen kaikkea kuka tekee. Keskipisteessä tulee olla tekijät, ne ammattilaiset ja asiantuntijat, jotka hoitavat homman kuin homman. On kerrottava siitä, millaisia tyyppejä työskentelee konehallissa ja pilvenpiirtäjässä. On raotettava kulisseja, näytettävä vapaasti, miten meidän firmamme työnsä tekee ja asiakkaansa palvelee. Sellaiseen viestintään verkko antaa lähes rajattomat mahdollisuudet.

Lopuksi

Toimialasta riippumatta yritys, jolla ei ole nettisivuja tai mitään muutakaan läsnäoloa verkossa ei tule selviytymään tulevaisuudessa, ainakaan jos se haluaa kasvattaa liiketoimintaansa. Nykyaikaisen viestinnän omaksuminen on jo nyt ja jatkossa vielä voimakkaammin elinehto bisneksen jatkuvuudelle. Kun myynnin ja markkinoinnin digitaaliset mahdollisuudet yhdistetään liiketoiminnan kokonaistavoitteisiin, myynnin kasvamiselle on erittäin hyvät mahdollisuudet.

Nykyaikainen teknologia tarjoaa käteviä markkinointiratkaisuja, mutta ensin on mietittävä niiden merkitys kokonaiskuvassa: miten yrityksen toiminnan kaikki eri osa-alueet suhteutuvat toisiinsa. Digitaalisen markkinoinnin lähtökohta teollisuudessa on sama kuin muillakin aloilla. Markkinointi tulee alusta alkaen kytkeä pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiin ja sille pitää luoda yhteiset tavoitteet ja mittarit myynnin kanssa.

Verkkoviestinnän tärkeimmät ominaisuudet ovat asiantuntijuus, avoimuus ja persoonallisuus. Asiakasta hyödyttävä, mielenkiintoinen ja laadukkaasti toteutettu sisältö on digitaalisen markkinoinnin perusta, sillä juuri se luo asiakkaiden luottamuksen.


Case Betonimestarit – Miksi digitaalisiin toimenpiteisiin ryhdytään?

Betonimestarit on Suomen johtavia runko- ja elementtitoimittajia. Rakennusbuumin aikana BM on saanut lukuisia suuria urakoita ja kasvanut hyvin voimakkaasti myös ulkomaille osana suurempaa konsernia. Digitaaliseen markkinointiin panostaminen kuuluu yrityksen pitkän tähtäyksen suunnitelmiin. Verkkonäkyvyys ja brändin vahvistaminen takaavat sen selustaa lähivuosien suururakoista kilpailtaessa.

Betonimestarien ja Call To Actionin yhteistyö on sisältänyt uudet ja sisällöltään laajemmat kotisivut sekä sosiaalisen median markkinointikanavien käyttöönoton. Kotisivu- ja someuudistusten ensisijaiset tarkoitukset ovat kahtalaiset: kasvattaa yrityksen verkkonäkyvyyttä laadukkaiden sisältöjen ja fiksun jakelun keinoin sekä helpottaa tietojen ja dokumenttien välitystä urakoitsijoille ja suunnittelijoille.

Mitä teimme?

Ensimmäinen ja tärkein toimenpide oli Betonimestarien uuden verkkosivuston toteutus. Kotisivut toteutettiin WordPress-julkaisujärjestelmällä. Sivustolle rakennettiin myös mittaristo markkinoinnin seuraamista varten. Sivustosta tehtiin myös englanninkielinen versio kansainvälisiä kumppanuuksia silmällä pitäen.

Betonimestarien kotisivut

Keskeinen osa Betonimestarien verkkonäkyvyyden kasvattamisessa on sisältömarkkinointi. Yhteensä sisältöjä on tähän mennessä julkaistu 15 kappaletta. Ne esittelevät Betonimestarien erityisasiantuntijuutta monipuolisesti asiakascasejen, henkilökuvien sekä yrityksen arvoja kuvaavien artikkeleiden kautta. Materiaali artikkeleihin hankittiin asiantuntijahaastatteluiden keinoin.

Call To Action tuotti artikkeleihin myös kuvat ja grafiikan. Artikkelit julkaistiin Betonimestarien kotisivuilla sekä jaeltiin sosiaalisen median eri kanavissa. Instagramiin ja Twitteriin perustettiin omat tilit. Sisältömarkkinoinnilla saavutetusta näkyvyydestä raportoitiin kuukausittain.

Betonimestarien somekuva

Jari Issakainen, myyntijohtaja, Betonimestarit:

“Luotettava brändi on menestymisen ehto alallamme. Haluamme, että Betonimestarit edustaa asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme varmuutta siitä, että suuret projektit pystytään viemään maaliin sovitussa aikataulussa. Projektinhallintakyky on tärkein valttimme isoista urakoista kilpailtaessa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa pääsemme projektiin mukaan, sitä paremmin voimme optimoida teknisen toteutuksen joka palvelee parhaimmalla mahdollisella tavalla niin asiakasta kuin Betonimestareitakin. Nämä ovat ne ydinviestit, jotka haluamme nostaa etualalle viestinnässämme.

Call To Action ymmärsi liiketoimintamme luonteen ja vaatimukset jo heti yhteistyön alkuvaiheessa. Sisällöntuotanto haastatteluineen ja hyväksymisineen kävi meidän kannaltamme vaivatta ja saimme käyttöömme laadukkaita tekstejä. Call To Action on reagoinut kaikkiin toiveisiimme nopeasti ja asiantuntijat ovat olleet aina tavoitettavissa.”

Sisältömarkkinointi kasvattaa yrityksesi tunnettuutta

Taidolla tehty sisältö tuo yrityksellesi asiakkaita sekä osaavaa työvoimaa. Kun yritys kertoo tekemisistään verkossa, se luo itsestään avointa ja osaavaa kuvaa. Sekä asiakkaat että työnhakijat kiinnostuvat. Kun tietynlaista sisältöä tuotetaan juuri halutunlaiselle kohderyhmälle, voi markkinoinnista saada maksimaalisia tuloksia.

Lue lisää sisältömarkkinointipalvelustamme ja ota yhteyttä.