Voisiko joku hoitaa sosiaalista mediaa muun työn ohella?

Yrityksen pyörittämisessä, tilausten ja asiakassuhteiden hoitamisessa ja oman ammattitaidon ylläpitämisessä on täyspäiväinen työ jo itsessään. Sosiaalisen median haltuunotto ja hallinnointi kaiken tämän lisäksi tuntuu monesti ylitsepääsemättömältä haasteelta. Tämän vuoksi sosiaalisen median markkinoinnin mahdollisuudet jätetään hyödyntämättä.

Me toimimme yhteisömanagerinasi julkaisten, seuraten ja kommentoiden asiakkaittesi sekä sidosryhmiesi toimintaa. Verkkoyhteisöjesi osallistaminen, fasilitointi ja joukkoistaminen ovat olennainen osa toimenkuvaamme. Ammattitaitoinen tiimimme huolehtii julkaisutoiminnastanne.

Sosiaalisen median julkaisut ovat jäävuoren huippu, jotka näkyvät maailmalle. Monesti organisaatiossa kuvitellaan, että kun joku käy välillä päivittämässä Facebookia ja tekee muutaman mainoksen, on sosiaalisen median strategia kunnossa. Valitettavan usein koko sosiaalisesta mediasta huolehtiminen annetaan usein sellaiselle ihmiselle, jolla ei ole kokemusta asiasta.

Julkaisemme ja jaamme sisältöäsi maailmalle verkossa

On varsin turhaa tehdä pelkästään tätä vaihetta ilman tukevaa pohjaa. Mikäli julkaiset ilman analytiikkaa, sisältöstrategiaa ja hyvää sisältöä, et tiedä yleisösi reaktiota organisaatiosi toimiin, etkä tiedä, miten parantaa niitä. Mitä söpön koirakuvan laittaminen Facebookiin kertoo yrityksesi tekemisestä?

Älä rakenna vuokratulle maaperälle

Monet yritykset rakentavat koko sisältönsä vuokratulle maaperälle ja jättävät omat verkkosivunsa oman onnensa nojaan. Mitä tapahtuu, jos vuokrattu maaperä vuokrataan eteenpäin tai se nostaa radikaalisti hintojaan? Entä jos Facebook muuttuu maksulliseksi?

Omilla kotisivuillasi sinun ei tarvitse taistella kilpailijoidesi kanssa. Ohjaamme asiakkaasi digitaalisista kanavista sivustollesi, ja sieltä asiakas löytää laadukkaat sisältösi. Kotisivusi ovat sinun valtakuntasi. Siellä sinä olet kuningas.

Jatkuva optimointi

Julkaisu ja optimointi on yksi tekemisemme kulmakiviä, julkaisu näkyvin osa työstämme. Jatkuvan oppimisen ja optimoinnin prosessi (lean-malli) on rakennettu yrityksemme tekemiseen. Asiakkaillemme se tarkoittaa jatkuvan oppimisen filosofiaa, jossa tehtyä työtä optimoidaan ja monitoroidaan erimittaisissa sykleissä. Digitaalinen ympäristö antaa mahdollisuuden jatkuvaan kehittämiseen ja nopeaan sekä ketterään kehitykseen, missä reaaliaikaisuudella on suuri painoarvo.

Tilaa uutiskirje