Call To Actionin ratkaisu rekrytointiongelmiin – Rekrymarkkinoinnilla varmistetaan että yritys saa osaavaa työvoimaa

Call To Action on rakentanut yrityksille uuden työkalun, joka tehostaa rekrytointia ja varmistaa että yritykseen saadaan osaavia työntekijöitä.

“Rekrytointi on muuttunut rekrytointikilpailuksi koska osaajista ja asiantuntijoista on laajalti pulaa. Tänä päivänä rekrytointi tarkoittaa sitä miten yritys myy itsensä asiantuntijalle tai osaajalle, joka halutaan rekrytoida. Useasti osaaja tulee houkutella siirtymään toisesta tehtävästä uuteen yritykseen”, Call To Actionin toimitusjohtaja Aki Karkulahti kertoo.

Yrityksen myyminen juuri oikealle potentiaaliselle osaajalle edellyttää uudenlaista markkinointia; Rekrymarkkinoinnilla varmistetaan että yritys tavoittaa potentiaaliset asiantuntijat eri digitaalisista kanavista ja saa oikeat osaajat kiinnostumaan yrityksestä, sen ihmisistä ja toimintakulttuurista kertovasta tarinasta.

“Call To Actionin digitaalisen markkinoinnin vankka osaaminen yhdistyy nyt ensimmäistä kertaa rekrytointia tukevaan tarinankerrontaan; tuloksena on yritykselle rakennettu rekrymarkkinointikamppanja johon törmätään ja johon reagoidaan”, Karkulahti lupaa. “Rekrytoimme rekrytoinnin ja tarinan rakentamisen asiantuntijan Tuomas Kylänpään meille vetämään tätä tuotetta”, Karkulahti täydentää.

Tarinankerronta rekrytoinnin voimanlähteenä – rekrymarkkinoinnin avulla osaajia yritykseesi

Rekrymarkkinointi tarkoittaa tuloksellista yrityksen tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisäämistä oman toimialan asiantuntija- ja asiakasverkoston sisällä. Mitattava rekrytointimarkkinointi rakentuu yrityksen tarinan ympärille.

Yrityksen tarinaa ei hyödynnetä rekrytoinnissa tällä hetkellä. Yrityksen vetovoimatekijät tulee kaivaa esiin ja rakentaa tarina joka kumpuaa yrityksen toimintakulttuurista, arvoista, työntekijöistä, asiakkaista, kumppaneista ja ennen kaikkea yrittäjästä. Tämä tarina tukee yrityksen strategiaa ja tavoitteita, se ei pelkästään buustaa rekrytointia.

Huolellisesti rakennettu tarina kertoo yrityksen asiantuntijuudesta, luotettavuudesta ja kuvaa kohdennetusti millaista olisi työskennellä yrityksessä.

Call To Action kaivaa esiin ja rakentaa yrityksille vetovoimaisen tarinan tukemaan rekrytointeja ja kertoo tarinan oikeille asiantuntijoille oikeassa kanavassa, oikealla tavalla ja oikeaan aikaan. Rekrymarkkinointi lisää yrityksen luotettavuutta ja vetovoimaisuutta. Se tuo lisää hakemuksia osaajilta ja samalla yrityksen tunnettuus ja vetovoimaisuus lisääntyvät oman toimialan asiantuntija- asiakas- ja kumppaniverkoston sisällä.

Call To Actionin kolme rekrymarkkinointi-pakettia

Tarjolla on nopea ratkaisu akuuttiin rekrytointihaasteeseen – Kevyt-paketti nostaa esiin yrityksesi arvot, henkilöt ja toiminnan ja valjastaa ne tarinaksi, joka harkitulla ja kohdennetulla markkinoinnilla nostaa yrityksn esiin rekrytointikilpailussa.

Vaikuttava-paketti tukee yritystä asiantuntijabrändin luomisessa ja tekee sen näkyväksi kaivamalla esiin yrityksesi vetovoimatekijät ja sanallistamalla ja visualisoimalla ne tarinankerronnaksi.

Suunnannäyttäjä-paketti sisältää kaiken tarvittavan tuloksellista ja mitattavaa rekrymarkkinointia varten. Yritys on asiantuntijana esillä juuri siellä missä pitääkin niin, että yritystä arvostetaan ja halutaan seurata. Yritys nostetaan esiin aktiivisena edelläkävijänä, tiedonjakajana joka rekrytoi huippuosaajia.

Call To Actioniin uusi tarinankertoja rekrymarkkinoinnin tekijäksi

Call to Actionin rekrymarkkinointia rakentaa ja toteuttaa Tuomas Kylänpää. Kylänpää on työskennellyt yritysten osaamisen kehittäjänä vuodesta 2003 lähtien. Hän on ratkonut haasteita jotka liittyvät yritysten markkinoinnin kehittämiseen, tarinallistamiseen, tuotekehitykseen, rahoitukseen, strategiatyöhön ja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Kylänpää on taustakoulutukseltaan tarinoihin erikoistunut folkloristi, tuotekehittäjä ja innovaattori. Hän on työskennellyt yritysten kehittämisen parissa muun muassa kansainvälisessä projektissa, ELY-keskuksessa, oppilaitoksessa ja kehittämisyhtiössä.

“Jotta tarina voidaan kuulla ja kokea, sitä tulee olla kertomassa yrityksen johto, työntekijät, kumppanit ja asiakkaat. Tarina pitää myös kertoa siinä muodossa ja siellä missä sen haluttu kuulija on. Tänä päivänä kuulija ei ole nuotion ääressä; hänet pitää löytää lähes poikkeuksetta jonkin sähköisen kanavan haarasta, heimosta. Avainasemassa on kiinnostuksen ja luottamuksen herättäminen”, Tuomas Kylänpää kertoo.

Lisätietoja Call To Actionin rekrymarkkinoinnista:

Tilaa uutiskirje