Rekry­markkinointia ja kahvin­juonti­rituaaleja

Miten rakennetaan rekrytointia tukeva tarina?

Rekrytointi on muuttunut rekrytointikilpailuksi koska osaajista ja asiantuntijoista on pulaa. Tänä päivänä rekrytointi tarkoittaa sitä miten myyt yrityksesi asiantuntijalle tai osaajalle, jonka haluat yritykseesi töihin. Yrityksesi myyminen juuri oikealle potentiaaliselle osaajalle edellyttää uudenlaista markkinointia; rekrymarkkinoinnilla varmistat että tavoitat potentiaaliset asiantuntijat eri kanavista ja saat osaavaa työvoimaa.

Rekrymarkkinointi on sisältömarkkinointia, mutta sen perusta on rekrytointia tukeva tarina.

Tämä tarina on yrityksen arvoja, toimintakulttuuria, johtoa, työntekijöitä, kumppaneita ja asiakkaita kuvaava jatkokertomus, joka on rakennettu toteuttamaan yrityksen strategiaa ja tavoitteita ja herättämään potentiaalisen asiantuntijan kiinnostuksen ja luottamuksen yritystä kohtaan.

Kahvin­juonti­tavoista yrityksen erinomaisuuden sanallistamiseen

Suomalaiset folkloristit yrittivät vuosikausia tutkia suomalaisten kahvinjuontitapoja; pöytään saavutaan vasta kun kärttyinen emäntä kolmannella kutsulla ilmoittaa että kahvi on jo kupissa ja jäähtyy. Tämän jälkeen pöytään tullaan tietyssä järjestyksessä ja otetaan suolaiset ja makeat tietyssä järjestyksessä. Suomalaiset folkloristit eivät onnistuneet löytämään sääntöjä ja rakenteita seuraamalla kahvitilaisuuksia – tarvittiin amerikkalainen tutkija, joka ei ollut sisällä suomalaisessa kahvikulttuurissa ja joka pystyi näkemään ulkopuolisin silmin mistä tässä suomalaisessa rituaalissa oli kyse.

Yrityksen johto ja työntekijät eivät voi itse nähdä tai kuvata omaa yritys- ja toimintakulttuuria samasta syystä kun suomalaiset tutkijat eivät osanneet tutkia kahvinjuontitapoja.

Mutta miten sitten rakennetaan rekrytointia tukeva tarina? Miten laaditaan tarina jos yrityksen toimintakulttuuri on näkymätön ja asiantuntijoilla ja johdolla on suomalaiseen tapaan taipumus olla huutelematta omasta erinomaisuudestaan?

Onnistunut rekrymarkkinointi edellyttää, että yrityksen rekrymarkkinoinnin tavoite tarkistetaan ja kirkastetaan, analysoidaan tämänhetkiset rekrytointia tukevat kanavat ja välineet ja määritetään toimintatapa tarinan keräämiselle ja rakentamiselle. On myös järkevää varmistaa, että haet juuri sellaista osaajaa, jonka osaaminen asemoituu suunnitellusti yrityksesi kokonaisosaamiseen suhteessa tavoitteiden toteutumiseen.

Rekrytointia tukeva tarina rakennetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla, joka käsikirjoittaa ja sanoittaa tarinan: Tämän tarinan kertomisesta vastaa digitaalisen markkinoinnin asiantuntijatiimi, joka varmistaa että tarina kohtaa oikeat osaajat. Tarinan ainesosat kerätään yrityksen työntekijöiltä ja johdolta työpajassa, yksilöhaastatteluissa ja seuraamalla yrityksen arkea. Tarinan kerääjä etsii työntekijöiden tarinoita, vahvuuksia, ideoita ja kokemuksia ja sanallistaa ja kuvittaa ne rekrytointia tukevaksi tarinaksi.

Rekrytointia tukevan tarinan tunne ja tuloksellisuus

Tarinat tulee levittää oikeaan aikaan, oikeille henkilöille, oikeassa muodossa eri formaateissa yrityksen eri kanaviin – nämä kanavat tulee valita tarkoituksen mukaisesti ja niiden käyttö ja käyttäjät roolittaa ja aikatauluttaa huolellisesti. Tarinan tulee olla jatkuva ja johdonmukainen yrityksen tavoitteiden mukaisesti. Tuloksellinen rekrytointi tulee taata rakentamalla yrityksen sivustolle rekrytointialusta.

Tarinat ja yrityksen tunne tulee myös välittyä yrityksen johdon käyttämissä kanavissa. Johtajan henkilökuvalla, ideologialla, arvoilla ja aktiivisuudella eri kanavissa on erittäin iso merkitys yrityksen vetovoiman luomiselle. Rekrytointimarkkinoinnin käsikirjoituksessa yrityksen tarinan pääroolissa on johto.

Yrityksen tarina rakennetaan tukemaan yrityksesi strategiaa ja tavoitteita, ei pelkästään rekrytoinnin buustaamista varten. Rekrytointimarkkinointi tarkoittaa tuloksellista yrityksen tunnettavuuden ja vetovoimaisuuden lisäämistä oman toimialan asiantuntija-, asiakas ja kumppaniverkoston sisällä.

Huolellisesti rakennettu tarina kertoo yrityksesi asiantuntijuudesta, luotettavuudesta ja kuvaa kohdennetusti millaista olisi työskennellä yrityksessäsi. Tarinan kerääminen, henkilöstön kuuntelu ja osallistaminen tuottavat bonuksena paljon kehitysideoita yrityksesi kehittämiseen, opit tuntemaan henkilöstösi paremmin ja kuulet millaisia toiveita ja tunteita työntekijöilläsi on yritystäsi ja sinua kohtaan.

Call To Actionin rekrymarkkinointi tuo yritykseesi osaajia ja samalla yrityksesi vakuuttavuus, tunnettavuus ja vetovoimaisuus lisääntyvät. Rekrytointitarina rakentaa ja toteuttaa yrityksesi brändiä ja vahvistaa yrityksesi tuotteen tai palvelun markkinointia ja myyntiä.

Teemme tarinan jossa halutaan olla mukana.

Milloin tavataan kahvin merkeissä ja keskustellaan teidän rekrymarkkinoinnista?

Tilaa uutiskirje