Digimarkkinoinnin Hardcore-päivä opiskelijan näkökulmasta

Pääsin osallistumaan työharjoittelun tiimoilta Call To Action Oy:n ja YOM-palvelun yhdessä järjestämään Digitaalisen markkinoinnin Hardcore-työpajapäivään, jonka aikana osallistujien markkinointiosaaminen sekä tavat tuottaa digitaalista markkinointia tulivat haastetuiksi. Työpajapäivän aikana osallistujat pääsivät yhdessä digimarkkinointivelhojen Aki Karkulahden ja Timo Jakolan kanssa suunnittelemaan modernin verkkovaikuttamisen markkinointiratkaisuja kuvitteellisen B2B-yrityksen liidien hankintaan.

Yritys oppii ja menestyy (YOM) -palvelun keskiössä on digitalisaation kasvava merkitys pk-yritysten liiketoiminnassa. Hankkeessa tarkoituksena on vahvistaa yrittäjien sekä yritysten henkilöstön liiketoimintaosaamista ja näin ollen tukea yritysten kilpailukykyä, tuottavuutta sekä kasvumahdollisuuksia.

Auta asiakastasi ostamaan

Työpajapäivän kantava teema oli yritysten tavoitteellisen markkinoinnin lisääminen. Päivän aikana keskityttiin erilaisiin kosketuspisteisiin asiakasrajapinnoissa ja niiden vaikuttavuuden tehostamisen arviointiin. Työpajassa osallistujat saivat konkreettisia keinoja digitaalisen markkinoinnin tehokkuuden mittaamiseen.

Jokaisella yrityksellä on erilaiset markkinointitavoitteet, mutta silti ennen kuin ryhdytään konkreettisiin markkinointitoimiin, täytyy ensin löytää vastaukset kysymyksiin: kenelle, miksi, mitä ja miten. Tämän jälkeen voidaan alkaa suunnitella strategiaa. Yrityksen on tärkeä valita markkinointikanaviksi paitsi sellaiset, joissa sen asiakkaat ovat, mutta myös sellaiset, joihin sillä riittää resursseja. On parempi tehdä mitattavia kokonaisuuksia kuin sillisalaattia.

Mikäli yritys haluaa menestyä verkossa tarvitsee se selkeän strategian. Verkossa menestyminen vaatii lujaa digitaalisen markkinoinnin ammattitaitoa, aikaa sekä nopeaa reagointia muuttuvaan ympäristöön. Laadukas sisältö houkuttelee asiakkaita ja brändin oma ääni koukuttaa asiakkaan. Digitaalisen markkinoinnin menestyksen avain on kuitenkin jatkuva halu kehittyä ja oppia uutta.

Huippuosaajien opissa

Opiskelijana sain päivän aikana arvokasta tietoa digimarkkinoinnista sekä sen tuottamisesta. Sanoisin jopa, että opin työpajapäivän aikana enemmän kuin mitä Savonia-ammattikorkeakoulun markkinoinnin kursseilla. Koulutuspäivän aikana minulle vahvistui ajatus siitä, että olen todellakin päässyt työharjoitteluun oikeaan paikkaan. Harjoittelun tarkoituksena on oppia lisää itseä kiinnostavista asioista ja nämä digimarkkinoinnin rautaiset ammattilaiset antavat siihen ensiluokkaisen mahdollisuuden. Mikäli yksi päivä voi opettaa enemmän kuin useat ammattikorkeakoulun tarjoamat markkinoinnin kurssit yhteensä, en malta odottaa miten paljon tulen vielä oppimaan tulevien työharjoittelukuukausien aikana.

Tilaa uutiskirje