Sosiaalisen median mainonta

Haluatko tavoittaa mainonnallasi juuri ne henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita tuotteistasi ja valmiita ostamaan? Sosiaalisen median mainonnan etuna on tarkka kohdentaminen. Voit itse määritellä kenet haluat tavoittaa, milloin ja missä.

Sosiaalisen median mainonta yrityksille

Haluatko tavoittaa mainonnallasi juuri ne henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita tuotteistasi ja valmiita ostamaan? Haluatko saada tarkkaa tietoa, miten mainoksesi menestyvät ja millaisia tuloksia ne ovat tuoneet yrityksellesi? Sosiaalisen median mainonta on silloin ratkaisu.

Suomessa yli 60 % yrityksistä käyttää sosiaalista mediaa markkinointikanavana. Jos sinun yrityksesi ei ole mukana, on liiketoiminta vaarassa jäädä jälkeen kehityksestä.

Sosiaalisen median mainonnan etuna on tarkka kohdentaminen. Voit itse määritellä kenet haluat tavoittaa, milloin ja missä. Jos mainonnan tulokset osoittavat, ettei kohdennettu yleisö ollutkaan ostavaa asiakaskuntaa, voidaan yleisöjä optimoida uudestaan kesken kampanjan. Somessa mainonnan testaaminen on äärimmäisen helppoa, koska tulokset saadaan reaaliaikaisesti. Testaamisen ja mainonnan optimoinnilla voimme löytää parhaat tavat mainostaa juuri sinun yleisöllesi, jolloin mainonta on edullista.

Sosiaalisen median mainoksista saadut tulokset ovat selkeästi mitattavissa ja raportoitavissa.

Some-mainonta on pätevä ratkaisu, jos haluat esimerkiksi:

  • Lisää näkyvyyttä ja tunnettuutta yrityksellesi
  • Enemmän kauppaa verkosta
  • Lisää liidejä myynnille
  • Tarjouspyyntöjä nettisivuilta
  • Lisää uutiskirjeen tilaajia
  • Rekrytoida osaajia yritykseesi
Pyydä tarjous sosiaalisen median mainonnasta

Mitä sosiaalisen median mainonnan palvelu sisältää?

Sosiaalisen median mainonnan kampanjat rakennetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Mainonnan suunnittelu

Mainonta aloitetaan suunnittelulla. Määrittelemme yhdessä mainonnan budjetin, kohdeyleisön, aikataulun ja tavoitteet. Tavoitteisiin ja yrityksesi toimialaan peilaten valitsemme juuri sinun yrityksellesi toimivimmat somekanavat mainontaan.

Mainonta tarvitsee mittarit, joiden asentamisesta huolehditaan ennen mainoskampanjan alkua. Mainostaessamme kotisivuilla vierailleille uudelleenmarkkinointiyleisöille asennamme verkkosivullesi uudelleenmarkkinointiseurantakoodin. Tulosten seuraamista varten otamme käyttöön Google Analyticsin.

Mainonnan toteutus

Mainosmateriaalit (kuvat, tekstit, videot) tuotamme yhdessä kanssasi. Toimitamme valmiit materiaalit sinulle luettavaksi ja kommentoitavaksi.

Kun materiaalit ovat valmiit, rakennamme mainoskampanjat valittuihin somemainoskanaviin. Luomme kampanjat, kohdeyleisöt ja mainokset. Mainoksiin liitämme mukaan seurantakoodit mainosten tulosten seuraamiseksi Google Analyticsissa.

Mainonnan seuranta ja raportointi

Mainoskampanjan ollessa käynnissä mainostaja seuraa viikkotasolla mainosten toimivuutta. Tarvittaessa tehdään muutoksia mainosten sisältöön, kohdennukseen ja budjetointiin. Muutoksista keskustelemme aina kanssasi ennen toteuttamista.

Tuotamme kuukausittain raportin, jossa kerromme mitä olemme tehneet, millaisia tuloksia olemme saaneet ja mitä teemme jatkossa mainonnan kehittämiseksi. Mainoskampanjoiden loppuessa tuotamme loppuraportin, johon koostamme kampanjan kokonaisuudessaan. Sekä kuukausi- että loppuraportit käydään suullisesti kanssasi läpi.

Mitä sosiaalisen median mainonta maksaa?

Sosiaalisen median mainonnan hinta on alkaen 340 euroa.

Suunnittelun, toteutuksen ja hallinnoinnin lisäksi kampanjaan kuuluu mainosbudjetti. Budjetti määritetään yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteisiin ja kampanjan kestoon peilaten. Yleensä isommalla budjetilla saadaan enemmän tuloksia.

Tarvitseeko yrityksesi lisää myyntiä verkosta?

Pyydä tarjous

Tiimi

Tarvitsetko apua sosiaalisen median mainonnassa? Jätä meille tarjouspyyntö