Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on jatkuvaa asiakaskeskeisen sisällön tuottamista yrityksesi omistamalle alustalle. Ennen kaikkea sisällön pitää auttaa asiakasta hänen ongelmassaan. Ota yhteyttä

Mitä on sisältömarkkinointi?

Sisältömarkkinointi (engl. content marketing) on jatkuvaa asiakaskeskeisen sisällön tuottamista yrityksesi omistamalle alustalle. Tämä alusta on yrityksesi kotisivut, kauppapaikkasi. Pelkkä sisällön tuottaminen ei itsessään ole sisältömarkkinointia. Julkaisemisen tulee olla jatkuvaa, tavoitteellista ja asiakaskeskeistä. Ennen kaikkea sisällön pitää auttaa asiakasta hänen ongelmassaan.

Sisältömarkkinointia eivät ole twiittaukset Twitterissä, päivitysten jakaminen Facebookissa tai artikkelien julkaisemiset LinkedInissä. Sosiaalisen median kanavat ovat toki erittäin hyvä jakelukanava tuottamallesi sisällölle. Tyypiltään sisältö voi olla mitä vain: blogiteksti, ladattava e-kirja, video tai vaikka podcast.

Jos kuitenkin julkaiset sisältöä ja kasvatat yleisöäsi pelkästään alustoilla joita et omista, et voi koskaan olla varma, muuttuvatko alustan toimintaperiaatteet huomenna. Tänään kaikki seuraajasi Facebookissa näkevät kaikki viestisi, huomenna heistä vain muutama prosentti. Ja tämä on jo tapahtunut Facebookin kohdalla.

Kun julkaiset yrityksesi omilla verkkosivuilla, koko prosessi on hallinnassasi alusta loppuun.

Miksi sisältömarkkinointi toimii perinteistä markkinointia paremmin?

Maailma on muuttunut ja sen mukana myös ihmisten tavat ostaa. Tänään asiakas on ykkönen. Hän etsii verkosta tietoa helpottaakseen elämäänsä ja löytääkseen ratkaisun ongelmiinsa. Asiakkaita ei oikeastaan edes kiinnosta mitä yrityksesi tekee tai millaisia tuotteesi ovat. He haluavat vain tietää kuinka voit auttaa heitä.

Suuri osa markkinoinnista epäonnistuu eikä tuota haluttuja tuloksia. Silti monet toistavat edelleen samoja toimintamalleja odottaen eri lopputulosta. Asiakasta auttavan sisällön tuottaminen yhdessä hakukoneoptimoinnin ja digitaalisen mainonnan kanssa kuitenkin toimii. Se pitää vain suunnitella ja toteuttaa hyvin. Kun tunnet asiakkaasi ja hänen ongelmansa ja vastaat niihin omilla kotisivuillasi julkaistavalla sisällöllä, asiakkaat löytävät tuotteidesi äärelle omaehtoisesti. If you build it, they will come.

Pyydä tarjous sisältömarkkinoinnista

Content is King! Sisältö on kuningas!

Näin kuulee saarnattavan ympäri internetiä. Myös me Call To Actionilla uskomme, että laadukkaan, hyödyllisen ja asiakasta auttavan sisällön tulisi olla yrityksen modernin markkinoinnin ydin. Sisältömarkkinoinnissa keskitymme suunnitelmallisen ja jatkuvan sisällön tuottamiseen ja jakeluun monikanavaisesti verkossa. Tuotteen esittelyn ja suoran myymisen sijaan tarjoamme uusille ja jo ostaneille asiakkaille aidosti hyödyllistä sisältöä, josta he saavat ratkaisun senhetkiseen ongelmaansa.

Tarkoituksena on siis houkutella sisällöstä kiinnostunut yleisö kotisivuille ja saada siten asiakas joko ottamaan yhteyttä tai ostamaan. Kotisivuillemme saapuneista potentiaalisista asiakkaista muodostamme valmiin yleisön, jolle voimme mainostaa myöhemmin kohdennetusti tuotteita.

Lataa tästä tiivis Mitä on sisältömarkkinointi? -dokumentti (PDF). Jos haluat lukea aiheesta laajemmin, Content Marketing Institute on oiva lähde.

Sosiaalinen media on tärkeä jakelukanava

Asiakkaat löytävät hyödylliset sisällöt kahdella tapaa: joko hakutulosten tai sosiaalisen median julkaisujen kautta.

Hakiessaan tietoa verkosta asiakkaat ovat jo ostamisen polulla. He hakevat – useimmiten hakukoneilla – vastausta johonkin kysymykseen tai tietoa tuotteesta, palvelusta tai sen toimittajasta.

Jotta asiakas voi löytää kiinnostavat sisältömme hakukoneista, hakukoneen tulee ensin löytää ne. Mitä paremmin verkkosivusto ja sisällöt ovat suunniteltu, sitä paremmin ne löytyvät hakukoneista. Löydettävyyttä voimme parantaa hakukoneoptimoinnilla.

Tehokas monikanavainen jakelu saattaa tuotetut sisällöt asiakkaiden nähtäville, vaikka he eivät vielä aktiivisesti etsisi hyödyllisiä sisältöjä. Tilaisuuden tullen he kuitenkin saattavat aktivoitua ja lukea tarjoamiasi sisältöjä. Jakelu eli sisältöjen julkaisu ja mainostus eri kanavissa auttaa siis levittämään brändiäsi asiakkaiden tietoisuuteen ja hankkimaan yrityksellesi lisää asiakkuuksia.

Mitä tämä maksaa?

Palvelun hinta määräytyy tavoitteiden ja palvelun laajuuden mukaan.

Markkinoinnin suunnittelu, toteutus, julkaisutoiminta ja hallinnointi:

3 kk / 4 900 €
6 kk / 9 900 €
12 kk / 19 980 €
Lisäksi Googlen ja sosiaalisen median kanavien mainosbudjetteihin suositeltu budjetti 
on 500‒1000 euroa/kk, jotta pääsemme asetettuihin tavoitteisiin.
Pyydä tarjous

Tiimi

Tarvitsetko sisältömarkkinointia? Ota yhteyttä.