Koulutus ja konsultointi

Asiantuntijoidemme osaaminen on aina ajan tasalla. Siksi asiakkaamme voivat olla varmoja, että he saavat konkreettista apua. Ota yhteyttä

Markkinoinnin koulutukset ja konsultointi

Koulutuksemme kattavat sekä markkinoinnin strategiat että taktiikat. Yhdistämällä suurempien linjojen vetämisen ja päivittäiset käytännön työtavat koulutuksemme muodostavat valmiin paketin, josta voidaan nostaa esiin eri painopistealueita sen mukaan, miten tilanteesi kehittyy.

Johdon strategiatyöpaja

Yrityksen johdolle, johtoryhmälle tai hallitukselle suunnatuissa strategisissa koulutuksissa kartoitamme liiketoiminnan markkinoinnille asettamat tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Selvitämme, millaisia muutoksia on tarpeen tehdä ja miten uudet toimintatavat toteutetaan. Tärkeimpiä kohtia ovat silloin strategian jalkauttaminen yrityksen päivittäiseen työntekoon sekä toimivien mittarien asettaminen tavoitteiden toteutumisen seuraamista varten.

Johdon työpajoissa vedämme markkinoinnille suuret linjat liiketoiminnallisiin tavoitteisiin peilaten. Tuloksena on esimerkiksi sisältöstrategia, rekrymarkkinointisuunnitelma tai digitaalinen markkinointistrategia.

Pyydä tarjous

Sosiaalinen myynti NYT

Elämme myynnin ja ostamisen murrosaikaa. Nykypäivänä asiakas on valveutunut ja tietää mitä haluaa. Myynnin kannalta asiakkaan aikakausi tarkoittaa sitä, että myynnin prosessien pitää vastata asiakkaan ostoprosessia.

Koulutuksessa rakennamme yrityksen liiketoiminnalle sopivan sosiaalisen myynnin strategian sekä löydämme keinot toteuttaa se myynnissä. Sosiaalisen myynnin koulutuksemme tärkeä osa on myynnin konkreettinen sparraaminen.

Pyydä tarjous

Rekrymarkkinointi NYT

Rekrytointikilpailun kiristyessä yritysten on osattava myydä itsensä ja toimintakulttuurinsa tarvitsemilleen osaajille ja asiantuntijoille. Rekrymarkkinointi NYT -työpajassa määritetään yrityksen vetovoimatekijät suhteessa potentiaalisiin työntekijöihin sekä hahmotellaan pääpiirteissään, miten yrityksen kannattaa lähteä toteuttamaan rekrymarkkinointiaan. Tuloksena yrityksen työnantajakuva kirkastuu.

Pyydä tarjous

Sosiaalinen media NYT

Sosiaalisessa mediassa läsnäolon tärkeyttä ei yrityksille enää tarvitse perustella. Some tarjoaa toimialasta riippumatta lähes jokaiselle yritykselle juuri heille sopivan alustan viestiä ja kommunikoida asiakkaiden kanssa. Toisaalta some myös muuttuu alati. Harvalla yrittäjällä on aikaa oppia hyödyntämään sosiaalista mediaa tehokkaasti omin avuin.

Call To Actionin tarjoamissa sosiaalisen median koulutuksissa pureudutaan sosiaalisen median parhaisiin käytäntöihin, peilataan somen hyödyntämistä yrityksen strategisiin linjoihin ja opitaan käyttämään alustoja konkreettisesti.

Somekoulutukset rakennetaan aina asiakkaan tarpeiden ja osaamistason mukaan. Käymme läpi niin kanavakohtaisia asioita kuin somemarkkinoinnin pitkiä linjoja.

Pyydä tarjous

Digitaalinen markkinointi NYT

Mitä kaikkea modernin markkinoijan työkalupakkiin tulisi kuulua? Markkinoinnin toteuttajille suunnattu koulutus antaa näkemystä ja konkretiaa niin somessa kuin kotisivuilla toimimiseen. Kerromme, miten asiat on viisainta tehdä käytännössä ja neuvomme tarvittaessa kädestä pitäen.

Koulutuksissa demonstroimme yleisimpien somekanavien ja -alustojen käyttöä. Käymme läpi, mitä hyvältä sisällöntuotannolta vaaditaan ja miten sisältöjä jaetaan tehokkaasti. Neuvomme, miten mainoskampanjat kannattaa rakentaa ja budjetoida. Olennainen osa digitaalista markkinointia on mittaaminen ja saatujen tulosten peilaaminen vasten liiketoiminnallisia tavoitteita.

Pyydä tarjous

Hinnat

1 h / 510 €
3 h / 990 €
8 h / 2500 €
3 x 3 h / 2 500 €
Strateginen markkinointisparraus 120 €/h
Pyydä tarjous

Tiimi

Tarvitsetko koulutusta ja konsultointia? Ota yhteyttä.