Google-mainonta ‒ eli kuinka tavoitat potentiaaliset asiakkaasi verkosta?

Yhdysvaltalaisen Google-yhtiön hakukone Google on maailman suosituin hakukone. Googlella tehdään Wikipedian mukaan yli kolme miljardia hakua joka päivä, joten hakukone näyttelee merkittävää roolia myös ostopolulla. Hetkinen…ostopolulla?

Ostopoluksi kutsutaan sitä kuljettavaa matkaa, ostoprosessia, jonka potentiaalinen asiakas kulkee tarpeen tunnistamisesta kohti konkreettista ostotapahtumaa: maksutapahtumaa tai muuta sinetöintiä. Ostopolulle mahtuu valtava määrä tiedonhankintaa ja vertailua eri vaihtoehtojen välillä. Näkymällä Googlessa varmistat, että tulet yhtenä vaihtoehtona huomioiduksi potentiaalisen asiakkaan ostopolulla.

Google-mainonta takaa, että olet asiakkaittesi löydettävissä heidän hakiessaan tietoa hakukone Googlella. Markkinointi Googlen avulla onkin digitaalista markkinointia parhaimmillaan. Eri mainonnan alustoja on useita, ja samat periaatteet pätevät suurelta osin muillakin alustoilla mainostettaessa. Tämän blogikirjoitukseni tarkoituksena on avata Googlessa tapahtuvaa mainontaa seikkaperäisesti sinulle, joka mahdollisesti vasta arvuuttelet lähtemistä mukaan. Aloitetaanpa siis!

Digitaalinen markkinointi Googlessa

Digitaalisessa markkinoinnissa on paljon vaihtoehtoja erilaisiin mainostamisen tapoihin liittyen. Mainonnan osalta puhutaan usein PPC-mainonnasta. Termi tulee sanoista pay-per-click ja tarkoittaa, että mainostaja maksaa jokaisesta kerrasta potentiaalisen asiakkaan klikatessa mainosta. Käytännössä tämä on liikenteen ostamista kotisivuille liikenteen hankkimisen sijaan. Mediaa voidaan ostaa muillakin tavoilla, esimerkiksi maksamalla mainoksen näyttökerroista klikkausten sijaan.

Googlessa mainonta tapahtuu käytännössä Google Ads -mainosalustalla, jonka kautta voidaan mainostaa Googlen eri ympäristöissä, kuten hakutuloksissa ja YouTubessa sekä Googlen mainosverkostossa, joka käsittää miljoonia verkkosivuja.

Googlessa voi mainostaa monin eri tavoin. Vaihtoehtoina ovat muun muassa:

 • mainokset Googlen hakutuloksissa
 • Display -mainonta
 • mainokset Googlen Gmail-sähköpostissa
 • YouTube-mainonta
 • Google Shopping -mainonta

Erilaisia mainosmuotoja Googlessa on runsaasti:

 • hakumainokset hakutuloksissa
 • kuvamainokset hakutuloksissa (ns. Google Shopping -mainokset)
 • kuvamainokset eri sivustoilla
 • animoidut mainokset eri sivustoilla
 • HTML5-mainokset
 • kuvamainokset YouTubessa
 • videomainokset YouTubessa
 • tekstimainokset Gmail-sähköpostissa
 • sovellusmainokset mm. Google Play:ssa
 • puhelumainokset (mainokset eivät ohjaa kotisivuille, vaan niistä voi mobiilissa soittaa suoraan)

Kuinka mainonta voidaan kohdistaa oikealle kohderyhmälle?

Pääpiirteissään mainonnan kohdennusmahdollisuudet Googlessa voidaan jakaa sen mukaan, mitä käyttäjä verkossa itse tekee.

 • kuka hän on, ja mitä ominaisuuksia hänellä on,
 • mitä hän hakee hakukoneesta,
 • mitä sivustoja hän selaa verkossa,
 • miten hän käyttäytyy verkossa, ja mitä toimia siellä tekee?

Mainonnan kohdentamiseen on lukematon määrä erilaisia vaihtoehtoja. Ymmärtämällä potentiaalisen asiakkaan tarpeita, saat rakennettua toimivia mainoskampanjoita erilaisia kohdennusvaihtoehtoja yhdistelemällä.

Kohdennuksessa huomioitavia seikkoja ovat esimerkiksi:

Mainosbudjetti

Riittämätön budjetti voi rajata kohdeyleisöä pois. Varmista, että budjettia on riittävästi, jotta mainokset näkyvät kun asiakkaasi ovat aktiivisia verkossa.

Maantieteellinen alue

Näytä mainoksia niillä alueilla, joissa on suurin potentiaali markkinoinnille. Rajaa pois alueet, jotka eivät ole bisneksellesi tärkeitä; näin kohdennat paremmin budjettiasi oikeammalle yleisölle.

Ikä

Jos olet tunnistanut selkeitä ikäryhmiä kohdeyleisössäsi, kannattaa rajata mainonta näille yleisöille. Ikä ei välttämättä ole kaikilla alustoilla kaikkein tarkimpia kohdistusmahdollisuuksia, joten kannattaa siis kokeilla näyttää mainontaa hieman laajemmallekin yleisölle. Voihan myös olla, että laajemmalla kohdentamisella löydämme uusia potentiaalisia kohderyhmiä.

Sukupuoli

Jos tuote tai palvelu on tarkoitettu pelkästään miehille tai naisille, voi olla hyödyllistä kohdentaa vain tietyille sukupuolille. Valitettavasti mainosalustojen kohdentaminen on vielä aika binääristä tällä saralla. Kokeilemalla ja dataa tutkimalla saadaan tietoa siitä, mikä kohderyhmä reagoi paremmin kuin toinen.

Viikonpäivä

Mainosta silloin, kun asiakkaasi ovat näkemässä mainoksiasi. Onko järkevää mainostaa viikonloppuisin, vai halutaanko mainokset näkymään arkipäivinä? Onko jokin viikonpäivä selkeästi muita potentiaalisempi tavoittaa oikea kohderyhmä?

Jos et näytä mainoksia joka päivä, säästät tällä tavoin myös markkinoinnin budjettiasikin.

Kellonaika

Mihin aikaan päivästä asiakkaasi ovat verkossa? Kannattaako näyttää mainoksia työaikaan, jolloin huomio on kiinnittynyt työntekoon? Näkyvätkö mainokset lounastauon aikaan? Ovatko asiakkaasi aktiivisimmillaan verkossa viikonloppuiltaisin?

Kokeilemalla saat selville, löytyykö ajankohtia, jotka toimivat paremmin kuin toiset.
Monesti voi olla järkevää laittaa mainokset paussille yöksi, jos asiakkaat eivät ole silloin aktiivisia.

Sesongit

Ota huomioon sesongit ja niiden kestot. Eri sesonkeihin voi olla myös suoria kohdistuksia mainosalustoilla. Joulun aika, joulun alennusmyynnit, Black Friday, Cyber Monday, pääsiäinen, juhannus, äitienpäivä, isänpäivä, kevät, kesä, syksy, talvi…sesonkeja on paljon ympäri vuoden. Tunne kohderyhmäsi, ja kohdenna mainonta oikeaan aikaan.

Mainoksen sisältö

Yksi tärkein mainoksen kohdentamisen keino on itse mainoksen sisältö; mitä mainoksessa sanotaan tai kehotetaan tekemään. Kun näytät mainoksen asiakkaalle, sinun tulee ymmärtää, millaisessa tilanteessa ja missä kohtaa asiakaspolkua hän mainoksen näkee. Tarvitseeko herättää mielenkiinto, onko tarpeellista kertoa tuotteesta enemmän vai olisiko paras vain kehottaa ostamaan?

Aihepiiri

Minkälaisilla sivustoilla mainoksia näytetään? Mitä aihetta sivusto käsittelee, kuinka sivusto liittyy palveluihisi tai tuotteisiisi, ja ovatko asiakkaasi kiinnostuneita tästä aihepiiristä?

Avainsanat

Mistä sivustolla, jolla mainoksia haluat näyttää, puhutaan? Mitä avainsanoja ja teemoja sivustolla käsitellään? Määrittele avainsanoja kohderyhmäsi eri kiinnostusten mukaan ja tavoitat paremmin asiakkaitasi.

Hakusanat Googlessa

Kohdentamalla Google-mainonta oikeaan tarpeeseen ja oikeaan hetkeen juuri silloin, kun asiakas itse hakee tietoa, saadaan Googlen hakusanamainonnalla tavoitettua juuri oikeat kohderyhmät hakukoneesta.

Ymmärtämällä kohderyhmääsi ja asiakkaasi polkua verkossa kohti ostopäätöstä, voidaan eri hetkessä kohdentaa tärkeisiin hakuihin ja saada laadukkaan kotisivuliikenneteen lisäksi generoitua myös myyntiä.

Erilaiset laitteet, joilla asiakkaasi selaavat nettiä (mobiili, tietokone, tabletti, tv-näytöt)

Selaavatko asiakkaasi verkkoa ja sivustoasi puhelimella, mutta tekevät lopullisen ostoksen tietokoneella? Kohdentamalla oikeanlaista mainontaa juuri oikeaan päätelaitteeseen saat parempia tuloksia mainonnallasi.

Yksittäinen video tai kanava (YouTube)

Millaisten videoiden yhteyteen haluat rinnastaa oman videosisältösi? Kohdentamalla mainoksia tiettyjen videoiden tai kanavien yhteyteen YouTubessa, varmistat että brändisi ja tuotteesi näkyvät oikealle yleisölle.

Kiinnostuksen kohteet

Googlen mainonnassa on mahdollista kohdentaa sen mukaan, mistä asiakas on kiinnostunut: mitä hän selailee verkossa, ja millaisia asioita kohtaan hän osoittaa mielenkiintoa.

Yleisiä kiinnostuksen kohteita voivat olla esimerkiksi ajoneuvot ja kulkuvälineet, koti ja puutarha, matkailu, ruoka tai vaikkapa tekniikka. Tarkempia kohdennuksia voivat puolestaan olla esimerkiksi kestävästä kehityksestä kiinnostuneet, ulkoilmaihmiset, kasvissyöjät ja vegaanit tai vaikkapa joogan harrastajat.

Ostoaikeet

Googlessa on myös mahdollista mainostaa heille, jotka ovat käyttäytymisellään jo ilmaisseet ostoaikeita; mitä he aktiivisesti etsivät tai suunnittelevat.

Esimerkiksi voidaan kohdentaa seuraavanlaisiin ostoaikeisiin: jouluostokset kivijalkakaupasta tai verkosta, tietyn alan työpaikat, ulkoiluvaatteet tai vaikkapa lemmikkieläintarvikkeet.

Ostoaikeisiin kohdentamalla on mahdollista tavoittaa hyvin jo hyvin lähellä ostamista oleva yleisö.

Toimiala (B2B)

Kohdentamalla eri toimialoille, joissa potentiaaliset asiakkaat työskentevät, on mahdollista tavoittaa B2B-yleisöä.

Tätä kirjoittaessani erilaisia vaihtoehtoja toimialakohdennukseen ovat mm.:

 • kiinteistöala
 • koulutusala
 • matkailu-, majoitus- ja ravintola-ala
 • rahoitusala
 • rakennusala
 • tehdasteollisuus
 • tekniikan ala
 • terveydenhoitoala

Näitä kohdennuksia kannattaa kokeilla erityisesti, jos B2B-mainonta on yrityksellesi tärkeää.

Yrityksen koko (B2B)

Jos tavoittelet selkeästi tietynkokoisia yrityksiä, kannattaa katse kääntää yrityksen koon kohdentamiseen. Tavoittelet sitten pk-yrityksiä tai suuria tai todella suuria yrityksiä, kohdennusmahdollisuuksia löytyy, ja niitä kannattaa kokeilla.

Sivustollasi käyneet tai mainoksiisi reagoineet asiakkaat (uudelleenmarkkinointi)

Uudelleenmarkkinoinnilla tavoitat sellaiset asiakkaat, jotka ovat jo nähneet ja klikanneet mainoksesi tai vierailleet kotisivuillasi tai verkkokaupassasi. Näyttämällä osuvaa mainosta oikeaan aikaan tälle yleisölle, on sinulla hyvät mahdollisuudet saada asiakas palaamaan kauppapaikallesi ja ostamaan tuotteitasi.

Uudelleenmarkkinointi kannattaa olla markkinoinnin työkalupakissa lähes aina.

Sivustollasi jonkin toiminnon tehneet asiakkaat (uudelleenmarkkinointi)

Uudelleenmarkkinoinnilla voidaan tavoittaa myös se yleisö, joka on aktiivisesti tehnyt sivustollasi määrittelemiäsi toimenpiteitä.

Tälle yleisölle mainonnan kohdentaminen voi olla tuloksellista, koska he eivät pelkästään tunne yritystäsi ja tuotteitasi, vaan he ovat myös sitoutuneet siinä määrin, että ovat esimerkiksi tilanneet uutiskirjeesi.

Poissulkeminen, kenelle emme halua näyttää?

Mainontaa voidaan kohdentaa myös poissulkumenetelmällä. Miettimällä, ketkä eivät ole asiakkaitamme ja mitä asiakkaamme ei tee, saadaan mainontaa laadullistettua ja tehostettua mainosbudjetin käyttöä.

Esimerkkejä kohderyhmän poissulkemiseksi ovat muun muassa:

hakusanat, joilla emme halua näkyä hakutulosmainoksissa (esimerkiksi hakusanat ‘ilmainen’ tai ‘halpa’, jos et tarjoa ilmaisia tuotteita tai et halua, että tuotteesi rinnastetaan näihin sanoihin)
jos asiakkaat eivät sijaitse Rovaniemellä tai emme tarjoa palveluitamme tälle alueelle, suljetaan mainonnasta pois tämä alue
tietyt sivustot, joilla emme halua mainostemme näkyvän
mobiilisovellukset ja pelit; näistä voidaan saada paljonkin klikkauksia sivustolle, mutta ne voivat olla vahinkoklikkauksia varsinkin, jos mainokset näkyvät lapsille suunnatuissa peleissä.

Ylläoleva listaus kohdennusmahdollisuuksista ei ole kaikenkattava, mutta se antaa hyvän yleiskuvan siitä, mitä Google-mainonnalla on mahdollista saada aikaan. Eri kohdennusmahdollisuuksia yhdistelmällä ja varsinkin kokeilemalla eri variaatioita, löydät varmasti etsimäsi kohderyhmät verkosta.

Loppusanat

Mainonnan kohdentaminen oikealle kohderyhmälle on aina suuremman yleisön rajaamista pienempään, tehtiin se sitten mainosbudjetilla, maantieteellisellä sijainnilla tai yksittäisellä hakusanalla. Kohdeyleisön rajaaminen mahdollistaa tehokkaan mainonnan toteuttamisen. Se tekee asiakkaiden kokemuksista verkossa miellyttävämpiäkin liittämällä mainonnan tuttuihin elementteihin ja kiinnostuksen kohteisiin.

Suunnittelemalla yrityksesi kohderyhmät huolellisesti pystyt rakentamaan erilaisilla kohdennusmahdollisuuksilla tehokkaita Googlen mainoskampanjoita, jotka tavoittavat tismalleen oikean yleisön.

Jos et ole saanut aiemmin hyviä tuloksia mainostaessasi Googlessa, suosittelen ottamaan askeleen taaksepäin markkinoinnissa ja palaamaan markkinointisuunnitelman äärelle. Tarkastele uudelleen omia kohderyhmiäsi ja yritä ymmärtää paremmin asiakkaidesi tarpeita ja käyttäytymistä. Tämän tehtyäsi sinun on helpompi määritellä uudelleen ja tarkemmin, kenelle oikeasti haluat kohdentaa mainontaasi.

Kokeile ‒ muuten et tiedä.

Kiitos käyttämästäsi ajasta tämän artikkelin parissa. Toivottavasti onnistuin antamaan sinulle uutta ajateltavaa mainonnan mahdollisuuksista Googlessa sekä siitä, kuinka sitä voisi hyödyntää yrityksesi markkinoinnissa.

timo jakola call to action oy

‒ Timo, CTA

Haluatko lukea lisää mielenkiintoisia artikkeleita markkinoinnin saralta? Tilaa uutiskirjeemme, niin et jää paitsi jatkossakaan!

Tilaa tästä uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirje