Kasvupalvelu B2B-yrityksille

Hinta: 9500 € + alv 24 % // Kesto: 1‒2 kuukautta // Toteutus: Livenä ja/tai etänä

Kasvu on vaikea laji, joka vaatii samaan aikaan vision, sinnikkyyttä ja tietoa. Visiota ja sinnikkyyttä uskomme sinulta löytyvän, kun olet päässyt näin pitkälle. Kokemuksemme mukaan tietoa ei yrityksissä kuitenkaan aina kerätä ja hyödynnetä tarpeeksi. Call To Actionin Kasvupalvelu tarjoaa kasvun tueksi tietoa parhaista nykyisistä asiakkaista ja pahimmista kilpailijoista. 

Kasvupalvelu on viisiosainen kokonaisuus, jossa keräämme tätä tärkeää tietoa yrityksesi tulevaisuuden menestymisen varmistamiseksi. 

  1. Työpaja: Parhaiden asiakkaiden tunnistaminen
  2. Syvähaastattelut: Viiden tunnistetun parhaan asiakkaan haastattelut
  3. Itsenäinen työskentely: Tiedonhaku ja positiointi
  4. Ideointi: Tulosten läpikäynti ja ideointi
  5. Palaveri: Kokonaisuuden läpikäynti

Lopputulos: Syvä ymmärrys oman liiketoiminnan kehittämisestä ja kirjalliset muutosehdotukset markkinoinnin kehittämiseen sisältäen toimenpidesuunnitelman, budjetin sekä roolituksen. Lisäksi syventävää tietoa asiakkaista ja heidän toiveistaan sekä markkinointimateriaalia yrityksen käyttöön.

1. Työpaja: Parhaiden asiakkaiden tunnistaminen

Fasilitoija: Aki Karkulahti, toimitusjohtaja ja yrittäjä

Työpajassa muodostetaan yhteinen näkemys tämän hetken parhaista asiakkaista ja siitä, miten heidän kaltaisiaan saataisiin tulevaisuudessa enemmän. Kaikkien toimintojen on hyvä olla paikalla: johto, myynti, markkinointi, tuotekehitys, rekrytointi ja tuotanto. Näin saadaan kaikkien mielipiteet näkyviin ja parhaat asiakkaat tunnistetaan varmemmin.

Kesto 2‒3 tuntia.

Lopputulos: Nimettynä viisi parasta asiakasta, yhteinen tieto siitä miksi juuri nämä viisi ovat meille tärkeitä ja mitä heidän kanssaan ollaan oikeasti tehty, sekä mitä heidän kanssaan halutaan tehdä seuraavaksi.

2. Syvähaastattelut: Viiden tunnistetun parhaan asiakkaan haastattelut

Haastattelija: Tuomas Kylänpää, Rekrymarkkinoinnin mestari ja tarinanrakentaja

Työpajassa tunnistettujen asiakkaiden syvähaastatteluiden perusteella kerätään tietoa siitä, mikä nykyisessä palvelussa on hyvin, missä on parannettavaa, mihin suuntaan palvelua pitäisi kehittää ja mikä on yllättänyt eniten asiakassuhteessa. Jokaisesta haastattelusta tuotetaan myös tiivis asiakastarina ja testimoniaali, joita voidaan hyödyntää vapaasti markkinoinnissa.

Lopputulos: Asiakkaiden kuvaukset kirjallisina, kirjoitetut asiakastarinat tai caset asiakkaiden valmiiksi hyväksyminä. Asiakkaiden hyväksytyt testimoniaalit markkinoinnin käyttöön sekä listaus asiakkaan ideoista ja kehityskohteista.

3. Itsenäinen työskentely: Tiedonhaku ja positiointi

Toteuttaja: Timo Jakola, digitaalisen markkinoinnin strategisti ja yrittäjä

Timo käy itsenäisesti läpi asiakkaan viisi pahinta kilpailijaa ja analysoi heidän näkyvän verkkomarkkinointinsa. Analysoinnissa otetaan huomioon asiakaslupaus, tuotteen ominaisuudet, hinnoittelu ja brändi sekä käytössä olevat markkinointikanavat ja ydinviestit.

Lopputulos: Koostettu dokumentti, jossa on nostettu konkreettisesti esiin kilpailijoiden markkinointi verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja Googlessa. Lisäksi toimitetaan taulukko, josta ilmenee kilpailijoiden käyttämät markkinointikanavat tässä hetkessä.

4. Ideointi: Tulosten läpikäynti ja ideointi

Fasilitoijat: Tuomas Kylänpää ja Timo Jakola

Ideointipalvelussa käydään yhdessä läpi aiempien kolmen osioiden huomiot ja verrataan niitä yrityksen visioon ja strategiaan. Peilataan asiakkaiden ajatuksia ja ideoidaan yhdessä, mitä muuta tämä voisi tarkoittaa? Mihin meidän pitää keskittyä, mitä pitää kehittää ja mitä voitaisiin tehdä täysin toisin?

Kesto 1 tunti.

Lopputulos: Uudet kirjatut ideat ja kannatusta saaneet karkeat ajatukset jatkotyöstämistä varten. Lisäksi tunnin äänitallenne sessiosta.

5. Palaveri: Kokonaisuuden läpikäynti

Esittelijät: Tuomas Kylänpää, Aki Karkulahti ja Timo Jakola

Yhteinen palaveri, jossa käydään läpi osiossa neljä syntyneet ideat ja ajatukset, joita on jatkotyöstetty ja jotka on kirjattu kirjallisiksi muutosehdotuksiksi suhteessa markkinaan, parhaisiin asiakkaisiin ja kilpailijoihin. 

Kesto 2 tuntia.

Lopputulos: Syvä ymmärrys oman liiketoiminnan kehittämisestä ja kirjalliset muutosehdotukset markkinoinnin kehittämiseen sisältäen toimenpidesuunnitelman, budjetin sekä roolituksen. Lisäksi syventävää tietoa asiakkaista ja heidän toiveistaan sekä markkinointimateriaalia yrityksen käyttöön.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Aki Karkulahti
toimitusjohtaja
[email protected]
040 832 9176

Tiimi