Sisältömarkkinointi yritykselle

Jos palvelu on kohdillaan, on sen markkinointikin helppoa. Onnistunut sisältömarkkinointi yritykselle on pohjimmiltaan vain hyvän tarinan kertomista.

Sisältömarkkinointi on noussut muotisanasta yritystoiminnan tukipilariksi. Se on ansainnut paikkansa yhtenä parhaista markkinointistrategioista ja on nykyään varteenotettava kilpailija kaikelle perinteiselle mainonnalle. Mutta sisältömarkkinointi yritykselle ei edelleenkään ole laajalti omaksuttu toimintakeino. Ongelma on siinä, että vaikka yritysjohtajat tiedostavat sisältömarkkinoinnin merkityksen he eivät kuitenkaan ymmärrä, mistä tarkalleen ottaen on kyse. Content Marketing Instituten mukaan sisältömarkkinointi on markkinointi- ja liiketoimintaprosessi, jossa luodaan ja jaetaan relevanttia ja arvokasta sisältöä tarkoituksena houkutella, hankkia ja sitouttaa ennalta selvästi määritelty ja ymmärretty kohdeyleisö. Meidän mielestämme sisältömarkkinointi rakentuu aina näille kuudelle elementilleSisältömarkkinoinnin perimmäisenä tavoitteena on siis synnyttää tuottoisaa asiakastoimintaa. Mutta miksei sisältömarkkinointiin sitouduta enemmän? Yksi mahdollinen vastaus saattaa olla, että sen merkitystä ei täysin ymmärretä. Yksinkertaistetusti voisi sanoa, että sisältömarkkinointi yritykselle ei pohjimmiltaan ole muuta kuin tarinoiden kertomista tietylle yleisölle tiettyä tarkoitusta varten: muuttaa yleisön jäsenet asiakkaiksi.

Seuraavassa listaamme syitä, miksi yrittäjien pitäisi lopettaa haraamasta vastaan, laittaa blogi pystyyn kotisivuille ja alkaa investoida uskottaviin sisältömarkkinointiponnistuksiin.

 

1. Asiakkaat reagoivat hyvään tarinaan

Tarinoiden kertominen on varhaisimpia kommunikaatiokeinoja ja säilynyt merkityksellisenä läpi aikojen. Tarinat antavat usein alkusysäyksen ihmisten toiminnalle. Vaikka ihmisten lyhytjännitteisyys verkkotekstien lukemisessa on yleistä tietoa, lähes jokainen pysähtyy kauniisti kerrotun tarinan tai muun taitavasti luodun sisällön kohdalla. Kunnolla tehty sisältömarkkinointi tuottaa väistämättä lisää liikennettä verkkosivuille siitä yksinkertaisesta syystä, että se keskittyy siihen, mitä ihmiset haluavat kuulla eikä siihen, mitä yritykset haluavat heille kertoa. Tarinat ovat oiva syötti, ja lukijat haukkaavat sen aina.

2. Kaikki pitävät hyvistä tarinankertojista

Lapsuuden mummolavierailuissa parasta oli isovanhempien kertomat tarinat. Mummojen ja ukkien juttuja jaksoi kuunnella tunnista toiseen. Pointti? Kaikki tunnistavat hyvän tarinankertojan ja osaavat arvostaa heitä. Luovasti toteutettu ja osallistava sisältö lisää brändin tunnettuutta ja suosiota yleisön keskuudessa. Jaot voivat olla vastuussa suuresta osasta yritykseen sitoutuneista asiakkaista. Kun lukijat tottuvat näkemään hyviä sisältöä ja jakoja, yrityksen nimi ja sen tarjoamat palvelut jäävät heidän mieliinsä. Silloin kyseisestä yrityksestä tulee ensimmäinen pistäytymispaikka asiakkaiden tarvitessa tietynlaisia palveluita.

3. Hyvät tarinankertojat voivat löytää juuri oikean yleisön

Sisältömarkkinointi on loistava keino tavoittaa tietty kohdeyleisö laajan massan sijasta.

On kuitenkin kannattavaa investoida asiansa osaaviin sisältömarkkinoinnin ekspertteihin, sillä on eri asia tehdä sisältömarkkinointia kuin tehdä se hyvin. Esimerkiksi Revcontent on mullistanut sisältösuositus- ja mainontamaailman ja kasvanut sisältöjen innovoinnin voimanpesäksi asiakkainaan maailman johtavat bisnesjulkaisut. Firman toimitusjohtaja ja perustaja John Lemp on korostanut laadukkaan asiakaskokemuksen ja arvokkaan sisällön merkitystä käyttäjien sitouttamisessa.

”Yllättävää kyllä, sivustot, jotka pystyvät parhaiten sitouttamaan asiakkaansa eivät aina ole niitä, jotka tulevat ensimmäisinä mieleen. Olemme torjuneet isoja mediabrändejä, jotka eivät kykene saavuttamaan meidän nähdäksemme ihanteellista asiakassitoutuneisuutta. He, jotka jatkuvasti rakentavat suhdetta käyttäjiinsä, vahvempaa käyttäjäpolkua, suurempaa käyttäjäpohjaa, eli he, jotka laittavat asiakkaansa etusijalle, heillä on nähtävissä paras mahdollinen sitoutuneisuus.”

4. Hyvä sisältömarkkinointi yritykselle on halvempaa kuin maksettu uutisartikkeli

On totta, että BBC:n, Wall Street Journalin ja HBR:n kaltaiset lähteet tarjoavat arvokasta liike-elämän uutisointia yrittäjille. Mutta monet haluavat silti kuulla hyvät tarinat tai viimeisimmät uutiset muualta henkilökohtaisesti, luultavasti sen vuoksi, miten nämä tarinat heille kerrotaan. Hyvässä sisältömarkkinoinnissa ei välttämättä ole kyse välitetystä informaatiosta itsestään vaan miten luovasti informaatio välitetään. Turhan monet yritykset luottavat edelleen pelkästään perinteiseen brändäykseen ja mainoksiin. Sisältömarkkinointia pidetään vain aputyökaluna silloin, jos asiakkaita pitää sitouttaa enemmän.

Mutta fakta on, että sisältömarkkinointi on huomattavasti halvempi ja kustannustehokkaampi ratkaisu. Silti kunnolla tehtynä sisältömarkkinointi takaa lähes aina enemmän sitoutuneisuutta. Sen sijaan, että investoisi tonnin perinteiseen brändäykseen, on kannattavampaa investoida viisisataa hyvään sisältöön ja saada kaksi kertaa enemmän sitoutuneita asiakkaita ja konversioita.

5. Kaikki voivat jäädä hyvän tarinankertojan koukkuun

Kun on kyse asiakasuskollisuudesta, sisältömarkkinoinnista on tullut jokerikortti markkinoinnin pelipöydällä. Se personalisoi brändin erityisesti silloin, kun sisältöä kantaa yhdenmukainen “brändiääni”, joka tuo persoonallisen otteen sisältöön. Asiakkaat eivät kiinny brändin logoon vaan ihmisiin tuon logon takana. Kun yritykset hyväksyvät, että tarinankertoja on tärkein, he näkevät, että asiakkaat tulevat paikalle kuulemaan tarinoita uudestaan ja uudestaan.

Kiinnostaako sisältömarkkinointi yrityksellesi? Kauttamme saa toteutettua sisältömarkkinointia tai siihen liittyviä työpajoja. Ota yhteyttä ja lyödään rumpua yhdessä!

Tilaa uutiskirje