Yrityksen ääni jää kurkkuun – syynä pelko?

Jokainen yritys viestii ulospäin tekemisistään ja toimintakulttuuristaan. Yritysten sisällä asioita käsitellään kuitenkin hyvin eri lailla kuin asiakkaiden kanssa. Toimitusjohtaja voi alaistensa parissa olla äärimmäisen rento tunnelman kattoon nostattaja; markkinoinnissa asiakkaan suuntaan hänet esitetään kylmänrauhallisena viilipyttynä. Ensimmäisessä esimerkissä on kyse toimitusjohtajan persoonasta, jälkimmäisessä brändin äänestä.

Varsinkin asiantuntijayrityksissä brändin äänensävy voi usein jäädä ulkokohtaiseksi, kylmäksi ja tylsäksi. Rentous, luovuus ja vapaus eivät silti ole ristiriidassa korkean osaamisen, laadun ja asiantuntijuuden kanssa. Itse asiassa aitous on usein laadun tae, sillä vain aidolla asiantuntijalla on tarpeeksi itseluottamusta olla oma itsensä. Parhaiten kiinnostuksen herättävät johdon ja henkilöstön rehelliset tarinat, joita markkinoidaan aktiivisesti eri kanavissa ja joita tuetaan johdon toteuttaman social sellingin eli sosiaalisen myynnin kautta.

Yrityksen oikea ääni syntyy persoonallisuudesta

Kaikkein kiinnostavimmat ja huomionarvoisimmat tarinat ovat aitoja ja rehellisiä. Asiantuntijuus ei herätä luottamusta, jos sen saavuttamiseen ei ole liittynyt vaikeuksia. Yrityksen markkinointi ei tue asiantuntijuutta, jos yrityksen haasteista ja niistä oppimisesta sekä aidoista persoonista ei kerrota rehellisesti. Virheet kertovat kovasta työstä kohti ansaittua asiantuntijuutta. Täydellisyys ja säröttömyys jättävät lukijan aina kylmäksi.

Jos et ole vielä asemaasi vakiinnuttanut asiantuntija, sinun kannattaa kertoa palavasta halustasi muuttaa maailmaa, välittää visiosi ja innostuksesi mahdollisimman monelle ja tehdä itsesi tunnetuksi. Kokeneemmalla, pitkän uran tehneellä asiantuntijalla puolestaan riittää paljon erilaisia tarinoita kerrottavaksi. Silloin tarinoiden jakaminen paitsi vahvistaa asiantuntijuutta mutta myös välittää onnistumisten ja epäonnistumisten kautta tietoa persoonasta asiantuntijan takana.

Yrityksen äänensävy, tone of voice, rakentuu asiantuntijuuden ja elävän ja hengittävän persoonan välimaastoon. Mitä enemmän asiantuntijuutta, sitä enemmän tilaa vapautuu rosoiselle persoonalle ja avoimuudelle, ja sitä mielenkiintoisempi tarina on.

asiantuntijuuden vahvistaminen tarinankerronta yrityksen äänellä

Pelot ovat voitettavissa

Maailma on muuttunut siinä mielessä parempaan suuntaan, että ihmiset ovat nykyään enemmän kiinnostuneita toisistaan. Omasta itsestään, onnistumisistaan, epäonnistumisistaan ja haaveistaan kertominen on silti edelleen yhtä pelottavaa kuin aina. Voi olla hyvin vaikeaa nähdä omaa osaamistaan ja sanoittaa omaa tarinaansa. Olo on epävarma ja ahdistunut, ja sanottava jää kurkkuun. Jos haluaa avata suunsa ja puhua omalla äänellään, kannattaa avuksi pyytää ammattilainen, joka osaa kytkeä sinun persoonasi tukemaan yrityksen näkyvyyttä ja joka löytää yrityksesi oikean äänen ja viestin sisällön. Osaava tarinanrakentaja vie pelon pois.

Viestinnän tyyliä ja sisältöä ei voi pakottaa, vaan yrityksen äänen pitää lähteä persoonallisuudesta. On oltava rehellinen sekä itselleen että lukijalle ja osata kytkeä tarina tukemaan tavoitetta. Happoradiota mukaillen: Puhu äänellä jonka kuulen ja ymmärrän. Vaikka haluaisin, en voi mitään sille, että pidän tästä kappaleesta – pyrin siis itsekin rehellisyyteen.

Tilaa uutiskirje